jueves, 7 de mayo de 2009

Escrito ó concello - peticións menores varias

Expón
Que está abandoado un canón a carón do Centro de Día,
Que a fonte instalada de hai anos no parque da Praza de España leva máis de un ano mutilada e sen prestar servizo, sen saber se hai algunha razón para mantela nese estado,
Que a nova fonte do parque ten unha certa profundidade e un uso ó parecer aleatorio, constituíndo polo tanto un perigo para os pequenos,
Que parece que as obras do parque xa remataron, non obstante o cartel anunciador das mesmas segue alí,
Polo que
Pregámoslle faga as xestións oportunas para a recuperación do canón e a súa colocación no sitio mais axeitado para o disfrute da xente e a decoración da vila,
Suxerimos, salvo obstáculo patente, que a fonte se poña novamente en servizo, cumprindo co cometido co que foi concebida,
Suxerimos asemade que se considere la oportunidad de protexer a nova fonte cun cercado para evitar o perigo de que caia algún pequeño,
E que se retire o letreiro que anuncia as pasadas obras no parque.
En Ribadeo, a 6 de maio de 2009

1 comentario:

maria dijo...

Un canón a carón
¿Qué dice esto?
Por todo lo demás, estoy de acuerdo. Además de que sería interesante que la calle que pasa delante del Parador de Turismo de Ribadeo estuviera más decente.
No es buena imagen para Ribadeo.
Los contenedores de basura que hay frente a Canaima huelen que apestan.
Las carreteras de acceso a la rotonda de salida de Ribadeo por la zona del colegio monjas están de pena.
Hay muchos canalones en el centro que desaguan directamente encima de las cabezas de los paseantes.
En fin, ahí van algunas ideas más.