lunes, 18 de enero de 2010

Nota de prensa sobre a Mesa de Asociacións

O pasado sábado 16 tivo lugar unha xuntanza da Mesa de Asociacións co Alcalde. Asistiron 14 asociacións, entre elas, 12 de veciños, estando convocadas tódalas asociacións inscritas no rexistro do concello.
Nas tres horas que durou foron tratados os temas propostos na reunión previa entre asociacións de veciños mantida o sábado anterior, incluíndo o estatuto de participación cidadá, información sobre a reserva da biosfera, a accesibilidade a Ribadeo e o carril bici, o xulgado de primeira instancia, a fachada de Ribadeo á ría, o estado actual da polémica polo desmantelamento do hospital da costa, a central de tensión elećtrica polo polígono industrial, o centro de Alzheimer, o cumprimento da normativa de depósito sobre a tala de madeira nos montes e algún tema máis polo medio, como o incumprimento da normativa sobre o nome da ría.
A lembrar que a Mesa de Asociacións é un intento que xa ten anos de cubrir un oco na relación entre concello e pobo, que tende a armonizar dita relación pola continuación periódica de xuntanzas. Naceu no mandado municipal anterior, a partires dunha chamada do Tesón a un grupo de asociacións, e se ben non ten un estatuto oficial, representa un avance que se pretende que continúe a traverso do estatuto de participación cidadá.
Respecto ó estatuto de participación, en xuntanza de 2008 o Tesón presentou un borrador á sasociacións, que posteriormente foi trasladado ó concello, e que agora devolve para o seu estudo polas asociacions coa vista posta no seu futuro pase á aprobación polo pleno. A destacar que hai 20 anos foi aprobado de xeito previo un estatuto, non chegando á súa aprobación final e posta en marcha, e tendo sufrido cambio a lexislación relativa dende aquela.
As asociacións ofreceron ó concello o seu apoio para a recuperación do xulgado, ó tempo que pediron ó alcalde que se poña mans á obra para recuperalo despois de catro décadas.
En canto ós outros temas, o concello tamén recibiu apoio e petición para rematar co desuso da normativa oficial sobre o nome da ría de Ribadeo, dentro da discusión sobre a Reserva da Biosfera. Tema relacionado tamén foi o estado de enaxenación á Ribadeo da fachada marítima do casco urbano, tan cambiado nos últimos anos.
En canto ó acceso ó centro urbano, presentouse o feito de que a humanización das rúas non pode obviar que os coches de quen non vive no casco urbano necesitan aparcamento, e que para desprazarse no casco sería convinte un trazado de vías que permitira facelo por medios alternativos, como a bicicleta.
Como é común, esta nota de prensa está feita a partires dun resume da xuntanza, realizado por O Tesón.

1 comentario:

Agremon dijo...

Xuntanza da Mesa de Asociacións 09/01/2010, Casa da Xuventude

Preparatoria para a xuntanza co alcalde (16/01/2010, 12:00, Casa do Concello)


*Asociacións presentes:

Remourelle

Rinlo

Vilaosende

O Tesón

Plataforma

*Asoc. que disculparon a súa asistencia: As Anzas, Ove

*Asoc. avisadas da xuntanza, a parte das anteriores: San Lorenzo (Vilaframil), Vixen de Vilaselán, Atalaia, Cubelas, Santa Eulalia (A Devesa), Santiago (Couxela), Piñeiro, Nª. Sra. Del Carmen, Cedofeita


Puntos acordados para tratar co alcalde na xuntanza do día 16:

1.O estatuto de participación cidadá.

Pasouse como proposta o borrador adxunto hai dous anos, sen ter resposta. Entre outras cousas, o ter unha normativa adecuada faría as xuntanzas máis proveitosas e menos aleatorias.

2.Petición de información polo miúdo dos recursos anunciados pola Reserva da Biosfera

Non houbo atención ás asociacións nin nos orzamentos anuais nin no plan E 2010, cousa que non debe voltar a pasar, visto os desembolsos anunciados.

3.Accesibilidade e carril bici

Nas obras acometidas últimamente dícese 'humanizar' cando parecen realizadas de xeito illado, quedan moitos flecos por resolver, e o que se fai é peonalizar para que logo pasen coches, sen solucionar os problemas de aparcamento ou tránsito, e sen potenciar alternativas como a bicicleta.

4.Manifestación de apoio para a recuperación do xulgado

Considérase que as AVV non poden tomar a iniciativa neste tema, pero despois de décadas, tampouco foron requeridas para amosar apoio dentro dunha acción conxunta para recueprar o Xulgado en Ribadeo.

5.Garantías para a fachada de Ribadeo cara á ría.

É un feito que a fachada de Ribadeo sobre a ría cada vez está máis ocmpormetida, sendo necesario ter garantías das institucións pertinentes (portos) de que non se continuará pechando a fachada de Ribadeo entre a Vilavella e o S. Miguel.

6.Rogos e preguntas

Vese a necesidade de meter, ó final e como temas máis dispersos, outros temas, que caberían aquí, como o seguemento da zona hospitalaria que afecta a Ribadeo, con contratos mensuais entre outras moitas cousas e que está caendo no esquecemento, a aparición dun cartel de 'Rio Eo' na escollera ou o 'Rio de Ribambo' de Google, o estado actual da liña de alta tensión proxectada, o estado do proxecto para o centro de Alzheimer e o da terceira idade, a aplicación de fianzas para os permisos de cortes forestales ou as obras proxectadas nas parroquias.