miércoles, 23 de marzo de 2011

Respostas ás preguntas de O Tesón no pleno de 20110322

AVV O Tesón
Nota de prensa
20110322

A AVV O Tesón ten presentado ó pleno do concello de Ribadeo este luns 21 de marzo as seguintes preguntas:
1.Tendo sido enviadas unha morea de sinaturas a Madrid en petición do retorno do xulgado a Ribadeo, acto para o que se chamou a representantes dos partidos políticos e no que se falou do apoio do concello, solicitamos coñecer se se fixo algo por parte do pleno ou do concello en xeral para apoiar dita petición, así como o coñecemento de calquera nova sobre o tema e, se hai previsto un amaño do edificio que presta acubillo ás oficinas xudiciais actuais.
2.Tendo recibido queixas de que mentras se ten normalizado o pago de cotas no mercado á xente que se sitúa tradicionalmente nel, hai novos colectivos que non aboan cota e instalan pequenos tenderetes, solicitamos coñecer se se teñen tomado medidas para evitar dita discriminación.
3.Tendo xurdido nos medios a nova da existencia dunha nova comisión de festas ó tempo que algún representante da anterior comunica que segue a existir e que está legalizada, en contra do que ocorre coa nova, solicitamos coñecer a situación dende o concello.

Como está establecido, deuse contestación das mesmas ó final, fóra de acta, se ben hai que aclarar que non foron respondidas as preguntas prantexadas en novembro (conxunto de preguntas detallado ó final desta nota)
En canto ás preguntas contestadas, en relación ó xulgado, a resposta foi sinxela: non se sabe nin se fixo nada, nin se recibiu acuse de recibo. Tampouco sobre o actual edificio adicado ó xulgado, e non se espera facer nada pois quedan dous meses para as eleccións e poderíase comprometer un futuro equipo de goberno. Cabe engadir que tampouco se presentou ningunha moción conxunta de apoio, como foi dito no seu momento.
No relativo ó mercado, o alcalde entende que a pregunta é referente a manteiros actuando nel, e di que a policía Local e o encargado do cobro teñen orde de levantar inmediatamente os postos que non paguen.
Respecto ás dúas comisións, aclara que non é responsable do que digan os representantes das mesmas, pero que lle consta que a nova comisión está ben constituída, aínda que non ten todos os detalles. A subvención de 2010 serálle pagada á anterior comisión, e aclara asemade que non quere entrar en polémica sobre o tema.
Hai que dicir asemade que xusto no momento de comezar a contestar as preguntas un edil do grupo socialista levantouse e marchou.
Quedan pois por responder as preguntas prantexadas en novembro, a pesares de que no pleno tratáronse puntos relacionados coa primeira delas:
Preguntas prantexadas en novembro:
1.Tendo xa inaugurado o ascensor, e vendo a súa necesidade de coidados, solicitamos coñecer o estudo económico para o seu mantemento e funcionamento, ou, no seu defecto, o custe de mantemento dende a inuguración ata a actualidade.
2.Vendo que segundo art. 38.1 do “Regulamento Xeral de Circulación”, está especificado que “os conductores de bicicletas maiores de 14 anos poderán circular polos arcenes das autovías, salvo que por razóns xustificadas de seguridade vial se prohíba mediante a siñalización correspondente. Dita prohibición complementarase cun panel que informe do itinerario alternativo”, notamos que no caso da autovía en Ribadeo aparentemente se cumpre isto. Por elo, solicitamos saber por que non hai itinerario alternativo ou por que non se elimina a prohibición expresa que aparece na entrada da autovía, ou alternativamente, as xestións realizadas para a normalización da situación.

No hay comentarios: