lunes, 13 de julio de 2009

Preguntas ó pleno de xullo de 2009

Quen abaixo asina, Antonio Gregorio Montes, Secretario da Asociación de Veciños 'O Tesón' de Ribadeo, en representación da dita sociedade e facendo uso do acordado polo Pleno do Concello o 13 de setembro de 2004, formula ó sr. Alcalde do Concello de Ribadeo as seguintes cuestión:
1.Dado o crecente uso das novas tecnoloxías, os erros observados na información subministrada (tanto na web do concello como noutras que afectan a Ribadeo) e a necesidade de achegar administración e administrados, solicitamos coñecer o plan de desenvolvemento da web do concello, o protocolo de corrección de erros na información da mesma e os pasos que se teñen pensado da no futuro para a introducción na administración electrónica.
2.Dado o tamaño e manufactura dos carteis correspondentes ó Plan E, mesmo para obras relativamente pequenas, solicitamos coñecer cal é o custe de cada un e o número deles instalado.
En Ribadeo, a 3 de xullo de 2009.

No hay comentarios: