miércoles, 24 de diciembre de 2008

Comunicado

Sobre asociacionismo

A AVV O Tesón ten xa tras de si un camiño recorrido. Dende o ano 2003 andando cara as eleccións, que foi fundada, é xa por desgraza con diferencia de tempo a avv máis lonxeva do núcleo urbano de Ribadeo. Por desgraza porque ten habido outras que foron suspiro dun día, aínda que realizaran nese momento unha boa labor: así, temos algunha testemuña como a doación de libros conseguidos da Xunta ó daquela recén formado Centro de FP de Ribadeo, actuais IES e CIFP Porta da Auga, feita por unha asociación anterior.

Sendo conscientes de que o feito é pouco máis que unha gota de auga nun océano, coido que calquera que teña participado na asociación pode amosarse moderadamente satisfeito do conseguido neste tempo e da traxectoria seguida. Satisfacción moderada que non logra ocultar o ter asemade un sentimento de que se podía ter feito máis, pode que moito mais.

O anterior, o tempo pasado e os feitos, non impiden que a nosa asociación siga a ser unha grande descoñecida, e peor aínda, que a consecuencia do descoñecemento da labor asociativa, moita xente teña unha sensación de indefensión fronte a entidades e forzas que sobrepasan con moito o poder un sinxelo cidadán. E que, por ese propio descoñecemento, non vexa as avantaxes de asociarse ou de apoiar ás asociacións.

Somos conscientes dese descoñecemento, que non é único, senón máis ben a norma en relación coas asociacións de viciños. E iso, tanto dentro das propias organizacións como fóra delas, na sociedade en xeral, o que leva por unha banda ós asociados a non aproveitar nin defender a asociación, e por outra, a asociados e non asociados a pedir as asociacións cousas que non lles poden dar. Tan conscientes delo por tanto como das nosas limitacións e necesidades, compartidas en maior ou menor grao con tantas outras asociacións.

Nesa consciencia inclúese que as notas de prensa que dan ás veces lugar a novas nos medio de comunicación non son máis que un mínimo de información focalizada no tema do momento, que ten que ser ampliado por outros medios. Medios que inclúen internet, un lugar cada vez máis usado, pero aínda cunha influencia relativa en Ribadeo. Que inclúen asambleas ás que son chamados os socios pero que se manifestan insuficientes para atraelos e comunicar con eles, quedando en moi minoritarias. Dese xeito, chégase á necesidade de máis comunicación por calquera medio. E chegamos asemade a unha decisión de aumentar a comunicación na que nos obrigamos a manter, de xeito periódico pero non agobiante, cada bimestre ou trimestre, unha comunicación que de conta dos pasos dados pola asociación en diversos temas.

Este escrito é un primeiro comunicado xenérico para manifestar a nosa postura: nunha das nosas principais teimas, estamos pedindo maior comunicación e transparencia ás institucións, e, polo tanto, non só debemos ser nós transparentes como asociación, senón tamén debemos de tentar crear unha demanda de comunicación e transparencia entre os asociados e en xeral, na sociedade. Sen o uso da comunicación, sen analizar o goberno a traverso da transparencia, non serven de nada nin a unha nin a outra. É un dos nosos maiores retos, que implica, dalgunha forma, o asumir unha responsabilidade cada un de nós, cada cidadán, no goberno da sociedade na que vivimos. É tamén un xeito de desexar nestas festas un futuro mellor para todos. Bo Nadal.

sábado, 20 de diciembre de 2008

Paz

Bo Nadal...
(foto tomada dun taboeiro no IES Porta da Auga)

miércoles, 17 de diciembre de 2008

Nota de prensa da AVV O Tesón (20081216)

Despois de presentar hoxe martes no concello dous escritos sobre a asignación de fondos e sobre a normativa do hospital asilo, e debido á importancia que revisten esta vez, queremos dar nota dos mesmos á sociedade de Ribadeo, polo que se transcribe a continuación a parte fundamental de ambos.

Ademáis, en relación ós fondos estatais, resaltamos que de xeito doado, o fondo estatal de promoción local pode ser outra ocasión perdida máis para Ribadeo, e non comprendemos o secretismo que destilou a nota de prensa sobre a xuntanza de portavoces na que se acordou o reparto e deuse nota á sociedade nada máis de que se habían repartido fondo, sen máis.

En Relación ó regulamento do hospital-asilo, se ben non pedimos a súa retirada, remarcamos que as variacións que necesita son profundas.

//

Que recentemente foron asignados fondos ós concellos para o seu uso na promoción de emprego (Fondo Estatal de Promoción Local),

Que temos novas dunha xuntanza entre partidos políticos na que se decidiu sobre esos fondos sen, que nós saivamos, consultas previas de ningún tipo ós axentes sociais, e realizada despois de ser notificada a xuntanza da Mesa de Asociacións na que se ofreceu axuda,

Que cremos que as asociacións podemos participar activamente aportando ideas e facendo notar deficiencias,

Polo que

Protestamos enérxicamente por non contar coas asociacións de veciños para a decisión sobre os fondos

E solicitamos sexan incorporados para dita intervención

A renovación/uniformización da rúa Antonio Otero diante da Casa da Xuventude, para que quede co mesmo aspecto que o tramo aínda en obras na actualidade. Para este tramo só habería que aplicar de eito proporcional o orzamento correspndente ó tramo en relziación.

A restitución de solos nas rúas de baixada entre s. Miguel e Porcillán para evitar os resbalóns, case inevitables na actualidade a pouco de humidade que haxa, e ós que igualmente hai que aplicarlles orzamenteos como noutras zonas de xeito proporcional á cantidade de chan a renovar. Igualmente pasa con solos de rúas de circulación rodada noutros lugares do pobo, como en Lazúrtegui-Carlos III.

O adecentamento e sinalización da zona da antiga casa de baños, á que se lle pode obter un rendemento turístico, con orzamento de xito case único en man de obra.

A reparación da Casa da Ría,

O repaso das beirarúas de toda a poboación, en particular pola zona escolar, na que numerosas baldosas están soltas e ó encharcarse e seren pisadas constitúen auténticas zonas de baño para ostranseúntes,

O recheo dos rexistros de alcantarillado da zona IES Gamallo Fierros-via FEVE, que supoñen un perigo ó atoparse moitos deles con forte desnivel,

Así como o retoque de mantemento e adecuación de acceso de inmobles públicos que o necesitan, como a biblioteca Viejo Pancho,

Actuacións todas ellas para as que brindamos o noso apoio e colaboración.

//

Que no pasado pleno de 17 de novembro de 2008 tivo lugar a aprobación preliminar do RRI do Hospital-asilo de Ribadeo (hospital-residencia San Sebastián e San Lázaro),

Que unha vez revisado por membros da asociación, atópanse diversas necesidades que fan convinte a súa adaptación,

Polo que solicita sexan incluídas as seguintes variacións:

Revisión lingüística en xeral, tanto para evitar faltas ou verbas inadecuadas como sentidos equívocos en frases ou mesmo adecuacións á legalidade e condicións vixentes.

Art.. 2.- Fai falla unha definición de 'servizo básico' e 'servizo complementario', en particular no tocante á obriga de ditos servizos, pois tal como está, por exemplo, terían mesma obriga e servidume por ámbalasdúas partes o servizo relixioso que a atención especializada. Por outra banda, non están distinguidos os servizos para residente independente e dependente, mentras que si o están no prezo.

Neste mesmo artigo, sería necesario engadir que o centro elaborará un protocolo de prestación dos servizos, feito público anualmente coas reformas pertinentes, aprobadas polo pleno do concello ou a institución na que delegue, para tentar incrementar pouco a pouco a calidade dos mesmos servizos e evitar que a sua prestación sexa condicionada á entidade ou persoa que esteña de encargado no momento ou sinxelamente decaia a calidade de servizo ó non ter unha referencia.

Asemade, a prestación de servizos debe ter a posibilidade de ser supervisada por algún tipo de organismo no que podan participar os mesmos internos, organismo de xestión que non só redundaría no mellor funcionamento da institución senón tamén na mellor percepción da calidade de vida dos residentes.

Art.. 3.- De novo, o detalle dos servizos deixa a porta aberta a que os complementarios sexan de pago tamén complementario, a pesares de que na ordenanza de prezos se diga 'todos os servizos'.

Art.. 8.- O horario de saídas, se remata, ten tamén que comezar.

Art.. 10.- Engadido dun apartado co dereito á convivencia marital no caso de matrimonios un parellas de feito.

Art.. 11.- Engadir a posibilidade de dirimir a contenda mediante un tipo de recurso arbitral, tendendo a evitar arbitrariedades.

Nas estipulacións do contrato:

3ª: Mentras non esteña incapacitado o residente, e debido ó establecido sobre confidencialidade de datos, non ten por que dárselle ningunha referencia a ningún titor, a menos que o permita o residente, e de xeito independente de que teña ou on medios. Neste mesmo punto, tampouco están claras a consideración do que é débeda, aporte do concello, condicións para o aporte, etc, en circunstancias diferentes ou mesmo en relación coa postura que poda manter a familia respecto do aporte pecuniario debido.

4ª: Se non hai antes definición concreta de artigos de uso no réxime da residencia, tampouco quedan definidos cales ten que aportar o 'familiar responsable' (concepto que xa está especificado antes que debe ser redefinido)

5ª: Síntese como necesaria a referencia a un protocolo de actuación para evitar problemas sobre a percepción de existencia de 'problemas mentais'

7ª: É necesaria unha definición de condicións de 'reserva de praza' para evitar arbitrariedades.

A parte, debe especificarse tanto no contrato como no regulamento que o persoal deberá ser cualificado e ter a formación adecuada.

Ademais, dados os antecedentes no manexo da facenda do hospital, as doacións recibidas con anterioridade, e a indefinición actual de réxime da facenda, sería necesario establecer un documento contendo a definición da situación economica de partida e o réxime económico a observar, de cara a poder presentar no futuro unha contabilidade clara e con base. Definición que se debe acompañar dun protocolo sobre xestión de débedas, ó estar implicadas en principio diferentes persoas con diferentes compromisos, dereitos e deberes.


Asociación de Veciños O Tesón
Aptdo. 92
Ribadeo

sábado, 6 de diciembre de 2008

Mesa de asociacións de viciños de Ribadeo 20081205

Mesa de asociacións de viciños de Ribadeo
Día: Venres 20081205
Hora: 20:00
Lugar: Casa da Xuventude de Ribadeo
Asistentes por: O Tesón (Pancho, José Mª e Antonio), O Cantal de Rinlo (Jesús), A Madanela de Remourelle (Mª Toni), a Atalaia (Soledad e Rocío), Vilaselán (Isabel) e Santalla de Vilaosende (José Ángel).
Comezou a xuntanza dando nota por parte de O Tesón de que non se convocara a unha asociación por non dar entrado en contacto con ela, estando as demáis avisadas. Asemade, deuse conta de que a última volta que se falara co alcalde sobre a Mesa de Asociacións quedara en convocala para mediados deste mes, sen que ata o momento estivera convocada e despois de vir arrastrando esta situación de 'pre-convocatoria' dende agosto, mes no que se quedara en convocar. É precisamente esta falta de convocatoria a que impulsou ó Tesón a promover a presente xuntanza.
Sen unha orde do día previa, pasouse a tratar o tema do Regulamento de Participación Cidadá, repartindo un borrador para facer un estudo e presentar no concello para a súa tramitación coas variacións que se estimen oportunas. Neste punto, a instancias de a Atalaia, xurdiu un debate sobre a asistencia doutro tipo de asociacións (Amas de casa, Rinlo bai, Cogami, ...) ás reunións da mesa, continuando no futuro cunha estrutura semellante á actual.
Outro punto foi o Regulamento, contrato tipo, etc, correspondente ó Hospital Asilo, en período de información pública ata xaneiro, coa recomendación de que se recolla o aprobado en primeira instancia no pleno pasado para presentar as alegacións que se estimen oportunas, algo que as asociacións que xa fixeron unha primeira letura (Tesón e Atalaia) estiman moi convinte debido as lagoas observadas.
Con posterioridade coméntase a instancias de J. Ángel (Santalla de Vilaosende) a posibilidade de aproveitar a financiación de 1 700 000 €, tendo en conta que ven destinada do goberno central ós concellos, tendo no punto de mira o desemprego. Non embargantes, debido ó pouco prazo para presentar o plan correspondente, polos concellos, sería posible para as asociacións o axudar na tarefa de paso que se tentan solventar problemas de obras nalgunha zona concreta. Nese sentido, conviría, a pesares de que as asociacións xa teñen presentado diversas peticións ó concello, retomalas de ser posible e facer para cada unha un anteproxecto valorado coas indicacións fundamentais e un orzamento, con miras a simplificar a xestión interna na casa do concello e, sen perder a subvención, dirixila ás obras que se consideran máis adecuadas.
A continuación, e dado que Pancho Campos é un dos catro representantes das AAVV na recén creada Comisión de Participación Cidadá da área sanitaria de Cervo-Burela, explicou o programa QUERES, ofrecéndose para os trámites que se podan tratar mediante o mesmo, xurdindo xa o tema da ambulancia para o tratamento no Juan Canalejo de A Coruña ou o 902.
Déuse remate á xuntanza pouco antes das 21:30 horas, quedando en facer unha próxima xuntanza en febreiro.

Nota de prensa de O Teson

Nota de Prensa AVV O Tesón

Onte, dia 3-12-08, coa participación do presidente de O Tesón, Pancho Campos, realizouse a primeira reunión da Comisión de Participación Cidadán da área Cervo-Burela, da que se fai a continuación un pequeno resumo dende a perspectiva da asociación.
Asistiron un representante dos empresarios, varios de diversos sindicatos, dous alcaldes, catro das AAVV da zona, e algúns máis doutras entidades. Todos os membros estaban de tal xeito escollidos, para que en principio todas as áreas de poboación se atopen representadas, se ben exceptuando os representantes das AAVV, todos tiñan relación co estamento médico.
Os puntos tratados foron:
1. Constitución
Foi declarada constituída por D. José Manuel Casdelo Filgueiras, director xerente do Hospital da Costa, quen informou sobre o programa QUERES (QUeixas, REclamacións e Suxerecias) e a comisión, salientando principalmente:
As perspectivas de futuro,
Que non é función da Comisión o sistema administrativo, pero si a é o transmitir os problemas xerais que se ven na cidadanía.
Que os problemas a denunciar pola Comisión deben de ser xerais, e documentados, tendo presente que é un Organismo Asesor e non un Organismo Executivo, polo que actuará como canal e non como actor, o que corresponde á administración.
2. Decisión sobre as xuntanzas
Por votación a man optouse por ter 4 xuntanzas ó ano.
3. Rogos e preguntas.
Neste punto contestáronse a preguntas concretas, se ben de xeito xeral. O representante de O Tesón, Pancho Campos, tratou o tema do teléfono 902, abrindo a porta á reflexión interna sobre o seu custe e en xeral o funcionamento do sistema, que estes días está tendo reflexo en Ribadeo coa recollida de sinaturas por parte de varias asociacións.

sábado, 29 de noviembre de 2008

Nova web do concello

http://www.ribadeo.org, que hai que distinguir da antiga, aínda vixente, http://ribadeo.org.

lunes, 25 de agosto de 2008

Novidades na blogosfera ribadense

Dende esta páxina debemos dar a novidade de dous blog en Ribadeo, ambos en wordpress e de autores incógnitos polo momento.
Un xa leva un mes camiñando, http://ribadeo.wordpress.com/, aínda que parece que foi a semana pasada cando se lanzou de xeito definitivo. Parece que será adicado ás novas do día.
O outro é máis novo, de onte, e comeza cunha declaración de intencións: iniciativa ribadense. Á vista da declaración, o seu obxectivo parece ser canalizar enerxías de xente nova.
Ambos poden aportar moito á blogosfera ribadense. Saúdos.

lunes, 28 de julio de 2008

Estatutos reformados da Asociación de Veciños 'O Tesón' de Ribadeo

Con posterioridade á súa fundación, en asamblea extraordinaria do 22 de abril de 2006, realizouse unha variación no punto 9º dos estatutos, quedando como segue:
ESTATUTOS
DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "O TESÓN" DE RIBADEO

TÍTULO I.
DA ASOCIACIÓN EN XERAL

Art.lº. Constitúese no Concello de Ribadeo unha asociación que se denominará ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "O TESÓN" DE RIBADEO, que se rexerá pola vixente Lei Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora do Dereito de asociación e demais lexislación existente en materia de asociacións que lLe sexa aplicable, dentro do marco da Constitución e do resto do ordenamento xurídico.

Art.2º. Son fins da Asociación:
a) Contribuir á resolución dos problemas que xurdan e mellorar a convivencia dos vecinos do Concello.
b) Cantas outras actividades lícitas sexan da conveniencia dos intereses comúns do vecindario.
c) A asociación non ten fins lucrativos nin está sometida a ningún réxime asociativo específico.
c
Art.3º. O domicilio da Asociación radicará no Cantón Bar, Cantón dos Moreno n°2, 27700 Ribadeo.

Art.4º. A asociación desenvolverá as súas actividades dentro do ámbito territorial de Ribadeo. A súa duración será indefinida e disolverase, conforme a estes Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral convocada ó efecto por calquera das causas previstas nas leis, así como por sentencia xudicial firme.

Art 5º. A Xunta Directiva, como órgano de representación da asociación, será competente para interpretar os preceptos contidos nos Estatutos, someténdose en todo momento á normativa legal vixente en materia de Asociacións.

Os presentes Estatutos serán desenvolvidos e cumpridos mediante os acordes que validamente adopten a Xunta Directiva e a Asamblea Xeral, dentro das suas respectivas competencias.

TÍTULO II.
DOS ÓRGANOS DIRECTIVOS E DA FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Art6º. A Dirección e Administración da Asociación serán exercidas polo/a Presidente/a, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

Art.7º. O/A presidente/a da Asociación, que o será tamén da Xunta Directiva, asume a representación legal da mesma e executará ou delegará a execución dos acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, presidindo as sesións que celebren unha e outra.

Art.8º. A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da Asociación, de acordó coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral. Estará formada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesoureiro/a e entre 2 e 4 vocais.

So poderán formar parte da Xunta Directiva aquetas persoas que ostenten a condición de asociados/as, que sexan maiores de idade, teñan o pleno uso dos direitos civís e non estexan incursos nos motivos de incompatibilidade establecidos na lexislación vixente.

Art.9º. Os cargos da Xunta Directiva elixiranse pola Asemblea Xeral, entre tódalas candidaturas que se presenten, resultando elixida de entre todas elas aquela que obteña máis votos, tras un previo proceso no que se fará a presentación de cada unha delas e do seu programa de goberno pola persoa que as encabece. En todo caso, nas candidaturas presentadas á Xunta Directiva deberán estar perfectamente determinados e distribuidos os distintos cargos da mesma seus integrantes.

En calquera caso, os cargos da Xunta Directiva durarán catro anos, tendo renovación parcial cada dous, e renovándose na primeira vez Presidente, Vicesecretario e os dous vocais máis antigos, e na segunda, o resto dos cargos, e así sucesivamente. Exceptúase, de xeito transitorio, a duración da primeira volta de renovacións a partir desta norma.

Os cargos poderán ser reelexidos e presentarse de xeito independente persoas en candidatura apra un cargo concreto.

Art.10º. Os/as membros da Xunta Directiva non percibirán retribución polo cargo desempeñado.

Art.llº. É función da Xunta Directiva programar e dirixir as actividades sociais e levar a xestión administrativa e económica da Asociación, someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamanto anual de gastos e ingresos, así como o estado de contas do ano anterior.

Art.l2º. A Xunta Directiva celebrará as suas sesións cantas veces o determine o/a Presidente/a, a iniciativa propia ou a petición de polo menos tres dos seus componentes e cun mínimo de unha cada tres meses. Será presidida polo/a Presidente/a e, na sua ausencia, polo/a Vicepresidente/a, e a falta de ambos os dous, polo membro da Xunta Directiva que teña máis idade.

Para que os acordes da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados por maioria de votos dos asistentes, sendo precisa a concorrencia polo menos da metade máis un dos seus membros, incluidos o Presidente e o Secretario ou quen estatutariamente os substitúan. Levantará acta da sesión o/a Secretario/a, ou no seu defecto, o/a Vicesecretario/a.

Art.13º. Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituir, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de demandar das mesmas as informacións necesarias. Ademáis, formarán parte de ditas comisións o número de vocais que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.

Art.l4º. O/A Presidente/a da Xunta Directiva terá, ademáis das facilidades asignadas no Art.7°, as seguintes atribucións:
a) Convocar e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, e dirixir as deliberacións de unha e outra, decidindo con voto de calidade no caso de empate.
b) Propór o plano de actividades da Asociación á Xunta Directiva, impulsando e dirixindo as súas tarefas.
c) Ordenar pagamentos acordados validamente.
d) O/A Presidente/a estará asistido/a ñas suas funcións polo/a Vicepresidente/a, que ademáis o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

Art.l5º. O/A Secretario/a recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o Libro de Rexistro de Socios/as e terá ao seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Auxiliarao ñas súas funcións e substituiráo ñas súas ausencias o/a Vicesecretario/a.

Art.l6º. O/A tesoureiro/a recadará e custodiará os fondos pertencentes á Asociación e dará cumplimento ás ordes de pagamento que expida o Presidente. Así mesmo, formalizará o orzamento anual de ingresos e gastos, asi como o estado de contas do ano anterior, que deben ser presentadas á Xunta Directiva, para que esta, á sua vez, os someta á aprobación da Asemblea Xeral.

Art.17º. Cada un dos componentes da Xunta Directiva terá os deberes propios do seu cargo, asi como os que nazan das delegacións ou comisións que a propia Xunta lles encomende. Incumbirá de maneira concreta ao/á Secretario/a, velar polo cumprimento das disposicións legais vixentes en materia de Asociacións, custodiando a documentación oficial da entidade e facendo que cursen á Delegación Provincial da Conselleria de Xustiza, Interior e Relacións Laboráis as comunicacións sobre designación da Xunta Directiva, celebración de Asembleas formalización do estado de contas e aprobación dos orzamentos anuais.

Art.l8º. A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación, integrada polos asociados, que adoita os seus acordos polo principio maioritario ou de democracia interna, e que se reunirá sempre que o acorde a Xunta Directiva, por propia iniciativa ou cando o solicite a cuarta parte dos asociados/as.

Obrigatoriamente a Asamblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria, polo menos unha vez ao ano, para aprobar o Plano Xeral de actuación da Asociación, censurar a xestión da Xunta Directiva, aprobar, no seu caso, os orzamentos anuais de ingresos e gastos, asi como o estado de contas correspondentes ao ano anterior e cantas outras se sometan á votación no capítulo de rogos e preguntas.

Art.l9º. A Asemblea Xeral convocarase pola Xunta Directiva, con carácter extraordinario, cando o esixan as disposicións vixentes, o acorden os membros da Xunta Directiva ou o solicite un número de asociados non inferior ó 10%, e, en todo caso, para a modificación dos Estatutos, asi como para elixir os membros da Xunta Directiva, disposición ou alleamento de bens, disolución da Asociación, expulsión de asociados a proposta da Xunta Directiva, aprobación do regulamento de réxime interno da asociación e a solicitude da Declaración de Utilidade Pública. Tamén é da sua competencia a Constitución de Federacións, Confederacións ou Unións, ou a sua integración nelas.

Art.20º. As convocatorias das Asemblcas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias, serán feitas por escrito, expresando o lugar, data e hora da reunión, asi como a orde do dia, con unha antelación mínima de sete días. No seu caso, a segunda convocatoria realizarase media hora despois da primeira.

Igualmente incluiranse na orde do día das convocatorias aqueles asuntos propostos por calquera asociado cun mínimo de cinco días de antelación á Asemblea.

Art.21º. A convocatoria da Asemblea Xeral extraordinaria de modificación dos estatutos da asociación estará acompañada do texto coas modificacións propostas, abríndose un prazo de 7 días para que calquera asociado poda dirixir ó Secretario as propostas e emendas que estime oportunas. Estas complementarán a documentación da citada Asemblea e serán entregadas cunha antelación mínima de 3 días á realización da mesma.

Art.22º. As Asembleas Xerais ordinarias ou Extraordinarias quedarán válidamente constituidas en primeira convocatoria cando concorran a ellas a metade máis un dos asociados, e en segunda convocatoria a décima parte dos mesmos.

Art.23º. Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría sinxela dos socios presentes. Non obstante, requirirán maioría cualificada das dúas terceiras partes das persoas presentes, os acordos relativos á disolución da asociación, modificación dos Estatutos e disposición ou alleamento de bens.

Art.24º. A Xunta directiva resérvase o dereito de decisión sobre situacións non contempladas nestes estatutos, sempre que non sexan incompatibles coas xa existentes e non estean en contradicción coa Lei vixente reguladora do dereito de asociación e demais disposicións regulamentarias que a desenvolvan.

Art.25º. Os acordos que vaian contra estes Estatutos ou infrinxan os fins da Asociación poderán ser recorridos en reposición perante a Asemblea xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdicción ordinaria.

Art.26º. A Asociación disporá dunha relación actualizada dos seus asociados, levará unha contabilidade que reflicta a imaxe fiel do patrimonio, do resultado e da situación financieira da entidade, así como as actividades realizadas, efectuará un inventario dos seus bens e recollerá nun libro de Actas as reunións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva.

TITULO III
DEREITOS E OBRIGAS DOS/DAS ASOCIADOS/AS,

Art.27º. Poderán ser membros da Asociación, libre e voluntariamente, as persoas físicas que de algunha maneira teñan interese en servir os fins da mesma e sexan admitidos pola Xunta Directiva, a cal poderá outorgar o nomeamento de membro honorario as persoas que estime oportuno, a título meramente honorífico, sen que iso leve consigo a condición xurídica de asociado.

As persoas físicas deberán ter a capacidade de obrar e non estarán suxeitas a ningunha condición legal para o exercicio do dereito. Os menores non emancipados de máis de 14 anos necesitarán consentimento, documentalmente acreditado, das persoas que deban supli-la súa capacidade.

Art.28º. Aquelas persoas que desexen pertencer á Asociación deberán solicítalo por escrito ó Presidente, o cal dará conta á Xunta Directiva, que resolverá sobre a admisión ou inadmisión do asociado con recurso perante a Asemblea Xeral.

Art.29º. Os/as asociados/as poderán solicitar a sua baixa na Asociación voluntariamente, en calquera tempo, pero isto non os eximirá de satisfacer as obligas que teñan pendentes con ela.

A Xunta Directiva poderá separar ou expulsar da Asociación a aqueles asociados que cometerán actos que os fagan indignos de seguir pertencendo á mesma, asi como adoptar calquera outra medida disciplinaria contra aqueles. A separación ou expulsión, asi como calquera outra medida disciplinaria adoptada, será precedida de expediente no que deberá ser oído o interesado, o cal será informado dos feitos que deán lugar a tales medidas, debendo ser motivado o acordo que, no seu caso, impoña a sanción. Este acordo, en todo caso, deberá ser ratificado en Asemblea Xeral e contra a súa resolución poderase recorrer perante a xurisdición ordinaria.

Art.30º. Os Asociados terán os seguintes dereitos:
a) Participar ñas actividades que promova a Asociación e nos actos sociais que organice para todos os asociados.
b) Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación poda obter.
c) Asistir e exercitar o direito de voz e voto nas Asembleas Xerais. En todo caso cada asociado terá dereito a un só voto.
d) Ser nomeado membro da Xunta Directiva, na forma que prevén os Estatutos.
e) Posuír exemplar destes Estatutos e e ter coñecemento dos acordos adoptados polos órganos directivos.
f) Ser informado sobre a composición da Xunta Directiva da asociación.
g) Que se lle pona de manifesto o estado de contas e ingresos e gastos da Asociación todos os anos, así como o desenvolvemento da súa actividade.
h) A impugnar os acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei e aos Estatutos.

Art.31º. Os asociados poderán ser sancionados pola Xunta Directiva por infrinxir os presentesEstatutos, ou os acordos da Asamblea Xeral ou a própria Xunta Directiva. As sancións poden comprender dende a suspensión dos seus direitos durante un mes, ata a separación definitiva da Asociación, nos mesmos termos que prevé o artigo 29°.

Art.32º. Serán obrigas de tódolos asociados:
a) Compartir finalidades da asociación e colaborar para a consecución das mesmas.
b) Acatar os presentes estatutos e os acordes validamente adoptados pola Asemblea Xeral.
c) Aboar as cotas periódicas, derramas e outras contribucións que acorde a Asemblea Xeral.
d) Desempeñar fielmente as obrigas inherentes ao seu cargo.
e) Cumprir o resto de obrigas que resulten destes Estatutos.

TITULO IV
DO RÉXIME ECONÓMICO E DA DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN

Art.33º. A Asociación carece de patrimonio ó constituirse, seu orzamento anual é indeterminado ou, no seu caso, será o que se determine a principios de cada ano pola Asemblea Xeral.

Art.34º. A data de peche do exercício económico da asociación sera a de 31 de Decembro de cada ano, e as contas da asociación serán aprobadas anualmente pola Asemblea Xeral polo que deberán ser postas de xeito previo a disposición dos asociados durante un prazo non inferior ó da convocatoria da celebración da referida Asemblea Xeral.

Art.35º. Os recursos económicos previstos para o desenvolvimento das actividades sociais serán os seguintes:
a) As cotas periódicas que acorde a Asemblea Xeral.
b) As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola Asemblea.
c) Os produtos dos bens e direitos que lle correspondan, así como as subvencións, legados, doazóns que poida recibir en forma legal.
d) Os ingresos que obteña a Asociación mediante o exercicio de actividades económicas lícitas que acorde realizar a Xunta Directiva, incluidas as prestacións de servizos, deberán destinarse exclusivamente ao cumprimento dos seus fins estatutarios.

Art.36º. A administración dos fondos da Asociación levarase a cabo sometida á correspondente información e coa publicidade suficiente, a fin de que todos os asociados poidan ter coñecemento periódicamente do destino dos mesmos, sen prexuízo do dereito consignado a este respeito no apartado g) do art. 30° destes Estatutos.

Art.37º. No caso de disolverse a Asociación, a Asemblea Xeral que acorde a disolución, nomeará unha Comisión Liquidadora, composta por cinco membros, a cal farase cargo dos fondos que existan, para que, unha vez satisfeitas as obrigas, o remanente, se o houbera, sexa entregado a calquera entidade legalmente constituída con domicilio en Ribadeo que se dedique a iguais ou análogos fins que esta asociación, ou a unha entidade benéfica.

Así mesmo, no caso de insolvencia da asociación, a Xunta Directiva, ou, se é o caso, os liquidadores nomeados pola Asemblea Xeral, promoverán de inmediato o oportuno procedimento perante o xuíz competente.

Estatutos de Asociación de Veciños 'O Tesón' de Ribadeo

Atención, ver actualización.

ESTATUTOS
DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "O TESÓN" DE RIBADEO

TÍTULO I.
DA ASOCIACIÓN EN XERAL

Art.lº. Constitúese no Concello de Ribadeo unha asociación que se denominará ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "O TESÓN" DE RIBADEO, que se rexerá pola vixente Lei Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora do Dereito de asociación e demais lexislación existente en materia de asociacións que lLe sexa aplicable, dentro do marco da Constitución e do resto do ordenamento xurídico.

Art.2º. Son fins da Asociación:
a) Contribuir á resolución dos problemas que xurdan e mellorar a convivencia dos vecinos do Concello.
b) Cantas outras actividades lícitas sexan da conveniencia dos intereses comúns do vecindario.
c) A asociación non ten fins lucrativos nin está sometida a ningún réxime asociativo específico.
c
Art.3º. O domicilio da Asociación radicará no Cantón Bar, Cantón dos Moreno n°2, 27700 Ribadeo.

Art.4º. A asociación desenvolverá as súas actividades dentro do ámbito territorial de Ribadeo. A súa duración será indefinida e disolverase, conforme a estes Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral convocada ó efecto por calquera das causas previstas nas leis, así como por sentencia xudicial firme.

Art 5º. A Xunta Directiva, como órgano de representación da asociación, será competente para interpretar os preceptos contidos nos Estatutos, someténdose en todo momento á normativa legal vixente en materia de Asociacións.

Os presentes Estatutos serán desenvolvidos e cumpridos mediante os acordes que validamente adopten a Xunta Directiva e a Asamblea Xeral, dentro das suas respectivas competencias.

TÍTULO II.
DOS ÓRGANOS DIRECTIVOS E DA FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Art6º. A Dirección e Administración da Asociación serán exercidas polo/a Presidente/a, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

Art.7º. O/A presidente/a da Asociación, que o será tamén da Xunta Directiva, asume a representación legal da mesma e executará ou delegará a execución dos acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, presidindo as sesións que celebren unha e outra.

Art.8º. A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da Asociación, de acordó coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral. Estará formada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesoureiro/a e entre 2 e 4 vocais.

So poderán formar parte da Xunta Directiva aquetas persoas que ostenten a condición de asociados/as, que sexan maiores de idade, teñan o pleno uso dos direitos civís e non estexan incursos nos motivos de incompatibilidade establecidos na lexislación vixente.

Art.9º. Os cargos da Xunta Directiva elixiranse pola Asemblea Xeral, entre tódalas candidaturas que se presenten, resultando elixida de entre todas ellas aquela que obteña máis votos, tras un previo proceso no que se fará a presentación de cada unha delas e do seu programa de goberno pola persoa que as encabece. En todo caso, ñas candidaturas presentadas á Xunta Directiva deberán estar perfectamente determinados e distribuidos os distintos cargos da mesma seus integrantes.
Os cargos da Xunta Directiva durarán tres anos, aínda que poderán ser obxecto de recolección na convocatoria de nova directiva á finalización de mandato.

Art.10º. Os/as membros da Xunta Directiva non percibirán retribución polo cargo desempeñado.

Art.llº. É función da Xunta Directiva programar e dirixir as actividades sociais e levar a xestión administrativa e económica da Asociación, someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamanto anual de gastos e ingresos, así como o estado de contas do ano anterior.

Art.l2º. A Xunta Directiva celebrará as suas sesións cantas veces o determine o/a Presidente/a, a iniciativa propia ou a petición de polo menos tres dos seus componentes e cun mínimo de unha cada tres meses. Será presidida polo/a Presidente/a e, na sua ausencia, polo/a Vicepresidente/a, e a falta de ambos os dous, polo membro da Xunta Directiva que teña máis idade.

Para que os acordes da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados por maioria de votos dos asistentes, sendo precisa a concorrencia polo menos da metade máis un dos seus membros, incluidos o Presidente e o Secretario ou quen estatutariamente os substitúan. Levantará acta da sesión o/a Secretario/a, ou no seu defecto, o/a Vicesecretario/a.

Art.13º. Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituir, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de demandar das mesmas as informacións necesarias. Ademáis, formarán parte de ditas comisións o número de vocais que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.

Art.l4º. O/A Presidente/a da Xunta Directiva terá, ademáis das facilidades asignadas no Art.7°, as seguintes atribucións:
a) Convocar e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, e dirixir as deliberacións de unha e outra, decidindo con voto de calidade no caso de empate.
b) Propór o plano de actividades da Asociación á Xunta Directiva, impulsando e dirixindo as súas tarefas.
c) Ordenar pagamentos acordados validamente.
d) O/A Presidente/a estará asistido/a ñas suas funcións polo/a Vicepresidente/a, que ademáis o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

Art.l5º. O/A Secretario/a recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o Libro de Rexistro de Socios/as e terá ao seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Auxiliarao ñas súas funcións e substituiráo ñas súas ausencias o/a Vicesecretario/a.

Art.l6º. O/A tesoureiro/a recadará e custodiará os fondos pertencentes á Asociación e dará cumplimento ás ordes de pagamento que expida o Presidente. Así mesmo, formalizará o orzamento anual de ingresos e gastos, asi como o estado de contas do ano anterior, que deben ser presentadas á Xunta Directiva, para que esta, á sua vez, os someta á aprobación da Asemblea Xeral.

Art.17º. Cada un dos componentes da Xunta Directiva terá os deberes propios do seu cargo, asi como os que nazan das delegacións ou comisións que a propia Xunta lles encomende. Incumbirá de maneira concreta ao/á Secretario/a, velar polo cumprimento das disposicións legais vixentes en materia de Asociacións, custodiando a documentación oficial da entidade e facendo que cursen á Delegación Provincial da Conselleria de Xustiza, Interior e Relacións Laboráis as comunicacións sobre designación da Xunta Directiva, celebración de Asembleas formalización do estado de contas e aprobación dos orzamentos anuais.

Art.l8º. A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación, integrada polos asociados, que adoita os seus acordos polo principio maioritario ou de democracia interna, e que se reunirá sempre que o acorde a Xunta Directiva, por propia iniciativa ou cando o solicite a cuarta parte dos asociados/as.

Obrigatoriamente a Asamblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria, polo menos unha vez ao ano, para aprobar o Plano Xeral de actuación da Asociación, censurar a xestión da Xunta Directiva, aprobar, no seu caso, os orzamentos anuais de ingresos e gastos, asi como o estado de contas correspondentes ao ano anterior e cantas outras se sometan á votación no capítulo de rogos e preguntas.

Art.l9º. A Asemblea Xeral convocarase pola Xunta Directiva, con carácter extraordinario, cando o esixan as disposicións vixentes, o acorden os membros da Xunta Directiva ou o solicite un número de asociados non inferior ó 10%, e, en todo caso, para a modificación dos Estatutos, asi como para elixir os membros da Xunta Directiva, disposición ou alleamento de bens, disolución da Asociación, expulsión de asociados a proposta da Xunta Directiva, aprobación do regulamento de réxime interno da asociación e a solicitude da Declaración de Utilidade Pública. Tamén é da sua competencia a Constitución de Federacións, Confederacións ou Unións, ou a sua integración nelas.

Art.20º. As convocatorias das Asemblcas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias, serán feitas por escrito, expresando o lugar, data e hora da reunión, asi como a orde do dia, con unha antelación mínima de sete días. No seu caso, a segunda convocatoria realizarase media hora despois da primeira.

Igualmente incluiranse na orde do día das convocatorias aqueles asuntos propostos por calquera asociado cun mínimo de cinco días de antelación á Asemblea.

Art.21º. A convocatoria da Asemblea Xeral extraordinaria de modificación dos estatutos da asociación estará acompañada do texto coas modificacións propostas, abríndose un prazo de 7 días para que calquera asociado poda dirixir ó Secretario as propostas e emendas que estime oportunas. Estas complementarán a documentación da citada Asemblea e serán entregadas cunha antelación mínima de 3 días á realización da mesma.

Art.22º. As Asembleas Xerais ordinarias ou Extraordinarias quedarán válidamente constituidas en primeira convocatoria cando concorran a ellas a metade máis un dos asociados, e en segunda convocatoria a décima parte dos mesmos.

Art.23º. Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría sinxela dos socios presentes. Non obstante, requirirán maioría cualificada das dúas terceiras partes das persoas presentes, os acordos relativos á disolución da asociación, modificación dos Estatutos e disposición ou alleamento de bens.

Art.24º. A Xunta directiva resérvase o dereito de decisión sobre situacións non contempladas nestes estatutos, sempre que non sexan incompatibles coas xa existentes e non estean en contradicción coa Lei vixente reguladora do dereito de asociación e demais disposicións regulamentarias que a desenvolvan.

Art.25º. Os acordos que vaian contra estes Estatutos ou infrinxan os fins da Asociación poderán ser recorridos en reposición perante a Asemblea xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdicción ordinaria.

Art.26º. A Asociación disporá dunha relación actualizada dos seus asociados, levará unha contabilidade que reflicta a imaxe fiel do patrimonio, do resultado e da situación financieira da entidade, así como as actividades realizadas, efectuará un inventario dos seus bens e recollerá nun libro de Actas as reunións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva.

TITULO III
DEREITOS E OBRIGAS DOS/DAS ASOCIADOS/AS,

Art.27º. Poderán ser membros da Asociación, libre e voluntariamente, as persoas físicas que de algunha maneira teñan interese en servir os fins da mesma e sexan admitidos pola Xunta Directiva, a cal poderá outorgar o nomeamento de membro honorario as persoas que estime oportuno, a título meramente honorífico, sen que iso leve consigo a condición xurídica de asociado.

As persoas físicas deberán ter a capacidade de obrar e non estarán suxeitas a ningunha condición legal para o exercicio do dereito. Os menores non emancipados de máis de 14 anos necesitarán consentimento, documentalmente acreditado, das persoas que deban supli-la súa capacidade.

Art.28º. Aquelas persoas que desexen pertencer á Asociación deberán solicítalo por escrito ó Presidente, o cal dará conta á Xunta Directiva, que resolverá sobre a admisión ou inadmisión do asociado con recurso perante a Asemblea Xeral.

Art.29º. Os/as asociados/as poderán solicitar a sua baixa na Asociación voluntariamente, en calquera tempo, pero isto non os eximirá de satisfacer as obligas que teñan pendentes con ela.

A Xunta Directiva poderá separar ou expulsar da Asociación a aqueles asociados que cometerán actos que os fagan indignos de seguir pertencendo á mesma, asi como adoptar calquera outra medida disciplinaria contra aqueles. A separación ou expulsión, asi como calquera outra medida disciplinaria adoptada, será precedida de expediente no que deberá ser oído o interesado, o cal será informado dos feitos que deán lugar a tales medidas, debendo ser motivado o acordo que, no seu caso, impoña a sanción. Este acordo, en todo caso, deberá ser ratificado en Asemblea Xeral e contra a súa resolución poderase recorrer perante a xurisdición ordinaria.

Art.30º. Os Asociados terán os seguintes dereitos:
a) Participar ñas actividades que promova a Asociación e nos actos sociais que organice para todos os asociados.
b) Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación poda obter.
c) Asistir e exercitar o direito de voz e voto nas Asembleas Xerais. En todo caso cada asociado terá dereito a un só voto.
d) Ser nomeado membro da Xunta Directiva, na forma que prevén os Estatutos.
e) Posuír exemplar destes Estatutos e e ter coñecemento dos acordos adoptados polos órganos directivos.
f) Ser informado sobre a composición da Xunta Directiva da asociación.
g) Que se lle pona de manifesto o estado de contas e ingresos e gastos da Asociación todos os anos, así como o desenvolvemento da súa actividade.
h) A impugnar os acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei e aos Estatutos.

Art.31º. Os asociados poderán ser sancionados pola Xunta Directiva por infrinxir os presentesEstatutos, ou os acordos da Asamblea Xeral ou a própria Xunta Directiva. As sancións poden comprender dende a suspensión dos seus direitos durante un mes, ata a separación definitiva da Asociación, nos mesmos termos que prevé o artigo 29°.

Art.32º. Serán obrigas de tódolos asociados:
a) Compartir finalidades da asociación e colaborar para a consecución das mesmas.
b) Acatar os presentes estatutos e os acordes validamente adoptados pola Asemblea Xeral.
c) Aboar as cotas periódicas, derramas e outras contribucións que acorde a Asemblea Xeral.
d) Desempeñar fielmente as obrigas inherentes ao seu cargo.
e) Cumprir o resto de obrigas que resulten destes Estatutos.

TITULO IV
DO RÉXIME ECONÓMICO E DA DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN

Art.33º. A Asociación carece de patrimonio ó constituirse, seu orzamento anual é indeterminado ou, no seu caso, será o que se determine a principios de cada ano pola Asemblea Xeral.

Art.34º. A data de peche do exercício económico da asociación sera a de 31 de Decembro de cada ano, e as contas da asociación serán aprobadas anualmente pola Asemblea Xeral polo que deberán ser postas de xeito previo a disposición dos asociados durante un prazo non inferior ó da convocatoria da celebración da referida Asemblea Xeral.

Art.35º. Os recursos económicos previstos para o desenvolvimento das actividades sociais serán os seguintes:
a) As cotas periódicas que acorde a Asemblea Xeral.
b) As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola Asemblea.
c) Os produtos dos bens e direitos que lle correspondan, así como as subvencións, legados, doazóns que poida recibir en forma legal.
d) Os ingresos que obteña a Asociación mediante o exercicio de actividades económicas lícitas que acorde realizar a Xunta Directiva, incluidas as prestacións de servizos, deberán destinarse exclusivamente ao cumprimento dos seus fins estatutarios.

Art.36º. A administración dos fondos da Asociación levarase a cabo sometida á correspondente información e coa publicidade suficiente, a fin de que todos os asociados poidan ter coñecemento periódicamente do destino dos mesmos, sen prexuízo do dereito consignado a este respeito no apartado g) do art. 30° destes Estatutos.

Art.37º. No caso de disolverse a Asociación, a Asemblea Xeral que acorde a disolución, nomeará unha Comisión Liquidadora, composta por cinco membros, a cal farase cargo dos fondos que existan, para que, unha vez satisfeitas as obrigas, o remanente, se o houbera, sexa entregado a calquera entidade legalmente constituída con domicilio en Ribadeo que se dedique a iguais ou análogos fins que esta asociación, ou a unha entidade benéfica.

Así mesmo, no caso de insolvencia da asociación, a Xunta Directiva, ou, se é o caso, os liquidadores nomeados pola Asemblea Xeral, promoverán de inmediato o oportuno procedimento perante o xuíz competente.

Ligazón

Hoxe temos unha primeira ligazón dirixida aquí dende ribadeo.com. Aínda non comezamos a desenvoltar o blog, pero todo chegará.