lunes, 26 de noviembre de 2012

Fiin do ciclo de cine forum: Un mundo feliz



AVV O Tesón
Nota de prensa

Ribadeo, 20121125

A AVV O Tesón comezou o 9 de novembro de 2012, e continuou os pasados venres 16 e 23 un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Novelando a presión social'.

O ciclo pretende achegarse á actualidade da presión que sofre (e tamén exerce) a sociedade a traverso da expresión no sétimo arte. Este venres foi proxectada a película 'Acorazado Potemkin', un dos films considerados mellores de tódolos tempos. A narración da rebelión no Potemkin da lugar a un estudo do que pode ser unha revolución, as súas causas, a súa xénese, o seu desenvolvemento, ata os seus esfectos. Se ben cabe lembrar que a súa realización foi en clave de propaganda, o impactante das imaxes e do desenrolo fan posible unha letura moito máis aló do que se ve nas imaxes, ancladas na Rusia pre-soviética. E diso tratou o foro, que tamén xurdiron diferentes ideas sobre outros temas, como mili vs exército profesional.

A próxima, o venres 30 de novembro, 'Un mundo feliz', estaba pensada para ser proxectada antes de 'Acorazado Potemkin', pero foinos imposble ofrecela nesa orde. A película, versionada da novela homónima de Aldous Huxley, presenta un mundo de humanos deshumanizados que se creen perfectos, fronte á humanidade da vida corrente que se sabe imperfecta, e modelando ás persoas no primeiro caso, a sociedade, moi diferente daquela outra na que as persoas seguen a modelala.

É a última película do ciclo, que, en cada unha das catro semanas, está a ter o mesmo esquema de actuación: repártese unha pequena introducción escrita e coméntase de xeito breve antes do inicio do pase da película, e despois da mesma, ábrese o foro de comentario de ideas e sentementos en relación co film e a evolución social.

O desenvolvemento é no Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo, á mesma hora os catro venres, as 20:00. A actividade é de participación libre e gratuíta.

Ribadeo, 25 de novembro de 2012.

sábado, 10 de noviembre de 2012

2ª película do ciclo de cine 'Novelando a presión social'

Nota de prensa:
-->
Ribadeo, 20121110

A AVV O Tesón comezou o pasado venres 9 de novembro de 2012 un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Novelando a presión social'.

O ciclo pretende achegarse á actualidade da presión que sofre (e tamén exerce) a sociedade a traverso da expresión no sétimo arte. Foi proxectada a película 'La Ola', sobre a posibilidade dunha deriva autoritaria, amntendo despois un interesante debate no que os participantes conectamos a película con diversas instancias da realidade social, española e internacional.

Das películas restantes, Network, Un mundo feliz e El Acorazado Potemkin, este venres 16, novamente ás oito do serán, será proxectada a primeira, 'Network, un mundo implacable', interesante visión extrema sobre a presión dos medios e a súa interacción coa sociedade.

O ciclo, en cada unha das catro semanas, terá o mesmo esquema de actuación: repartirase unha pequena introducción escrita e comentarase, haberá o pase da película e logo o foro de comentario de ideas e sentementos sobre o desenvolvemento da mesma e a evolución social.

O desenvolvemento será no Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo, á mesma hora os catro venres, as 20:00. A actividade é de participación libre e gratuíta.

Lémbase que ó igual que os anteriores ciclos promovidos pola asociación veciñal, este desenvolverase en catro fins de semana seguidos. As próximas proxeccións terán lugar os venres16, 23 e 30 de novembro.

Ribadeo, 10 de novembro de 2012.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Comeza o II ciclo de cine de o Tesón

Este venres terá lugar a proxección e posterior foro sobre a película 'La Ola'. Antes da proxección será entregada unha pequena sinopse sobre o que representa a película e o seu desenvolvemento, e despois, terá lugar o intercambio de ideas e pareceres sobre a mesma.
A nota de prensa dicía:
 
A AVV O Tesón comezará o próximo venres 9 de novembro de 2012 un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Novelando a presión social'.

As catro películas elixidas, La ola, Network, Un mundo feliz e El Acorazado Potemkin, que serán proxectadas por esa orde os venres sucesivos do mes de novembro, son mostras de diferentes facetas de evolución da presión sobre e dende a sociedade.

O ciclo, en cada unha das catro semanas, terá o mesmo esquema de actuación: repartirase unha pequena introducción e comentarase, haberá o pase da película e logo o foro de comentario de ideas e sentementos sobre o desenvolvemento da mesma e a evolución social.

O desenvolvemento será no Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo, á mesma hora os catro venres, as 20:00. A actividade é de participación libre e gratuíta.

Lémbase que ó igual que os anteriores ciclos promovidos pola asociación veciñal, este desenvolverase en catro fins de semana seguidos. As próximas proxeccións terán lugar os venres 16, 23 e 30 de novembro.

viernes, 2 de noviembre de 2012

Sobre a loita en prol do asilo, de hoxe mesmo

Dende a directiva da comisión foi enviada unha carta ás asociacións integradas nela que están tentando conseguir o asilo para Ribadeo.
A carta:
Carta a las Asociaciones
Como le habíamos comunicado en nuestra última carta era nuestro propósito planificar la Concentración en Santiago en demanda de la Residencia para Ribadeo hacia el mes de octubre o noviembre, tal como se había acordado en la última reunión de la Plataforma de las Asociaciones de Vecinos. Pero los acontecimientos provocados por la convocatoria de elecciones al Parlamento y Gobierno de la Xunta nos hacen demorar esa fecha.
Reunida el día 30 de octubre del presente año en el Concejo la Comisión Municipal pro Residencia, formada por los portavoces de los partidos políticos locales con la participación de nuestra propia Plataforma y considerando que no se conoce aún la fecha de la toma de posesión del nuevo gobierno de la Xunta ni la fecha del nombramiento de los conselleiros y demás altos cargos para fijar la fecha de la concentración en Santiago antes de la Navidad esta Comisión ha tomado los acuerdos sobre los que seguidamente le informo:
1º.- Una vez cubierto el cargo del titular de la Consellería de Benestar de la Xunta se le cursará de forma inmediata una nueva petición para que los miembros de esta Comisión Municipal sean recibidos a la mayor brevedad con el fin de tratar del tema de la concesión de la nueva Residencia para Ribadeo.
2º.- Tanto al conselleiro/a como a cada uno de los portavoces de los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de la Xunta se les hará entrega de un Dosier, debidamente actualizado, sobre la necesidad de la Residencia en Ribadeo.
3º.- Si finalmente no se produce la entrevista solicitada con el conselleiro en el tiempo fijado se procederá de forma inmediata a fijar la fecha de la concentración en Santiago y se procederá a la puesta en marcha de todo el proceso necesario para llevarla a cabo. Lo que podrá ser en el mes de Enero.
De todo lo expuesto se le mantendrá a Vd. debidamente informado a fin de poder contar con su ayuda y apoyo.
Para mayor información le adjunto una nota de prensa publicada el día 1 de este mes sobre lo que acabo de exponerle.
Ribadeo, 3 de noviembre de 2012-11-02
El Portavoz de la Comisión Directiva de la Plataforma
Fdo.: José Mª Rodríguez