domingo, 1 de diciembre de 2013

Borrador da acta da Asamblea extraordinaria de 20131130

O igual que en anos anteriores, foi realizada unha asamblea extraordinaria. Preséntase o borrador da acta levantada:

-->
Asamblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Lavadoiro rúa dos fornos, 20131130, 20:00, con asistencia de 8 socios.

1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
Dáse lectura a acta anterior e é aprobada por unanimidade.
2.Memoria de actividades e balance económico do ano ata o presente
En canto ó balance económico, é saneado, presentando unha opción en canto á previsión de ingresos no próximo punto. Asemade indícanse os datos sobre a venda do cartafol de Cartas da ría de Ribadeo e a venda de lotería que se está a realizar.
A memoria de actividades realizadas ata o momento no ano preséntase en resume, salientando en primeiro lugar a contribución da asociación na consecución da residencia de maiores para Ribadeo, punto que foi resumido ó final por José Mª Rodríguez, presidente da comisión veciñal encargada de promovela.
Fíxose, dentro das nosas posibilidades, seguimento de diversas actividades do concello.
Apúntase que ó final da asemblea falarase de xeito máis particular das respostas a un par de preguntas de O Tesón ó alcalde, sobre as vidreiras da capela do cemiterio e o canón lanzacabos como exemplo da actividade da asociación preguntando no pleno, no que foi asociación pioneira despois de insistir na participación, e case única usuaria. Nese sentido, seguimos sen ter regulamento de participación cidadá, e tentando que o haxa
Indícase asemade que polo momento, non se reactivou a mesa de asociacións., así como que seguimos sen sé, despois da esperanza que se nos dera a comezos de ano para conseguila.
Como ven sendo tradicional, representantes da asociación asistiron a diversos actos e xuntanzas de varias entidades, como o Consello da Muller.
Fálase da situación actual da loita por ter o Xulgado, así como das vidreiras e do nome da ría, que deu lugar a diversas actuacións puntuais e a unha publicación que será comentada despois.
En canto a actividades sociais, coméntase a viaxe a Coaña, Navia e Porto de Vega, que resultou unha interesante actividade na que se levou un bus e se tivo contacto coa asociación 'Casa Azul' de Navia.
Co comentario do éxito do ciclo 'crise, economía e falsos dogmas', rematou o resume de actividades.
3.Próximas actividades e previsións de ingresos e gastos
Prantéxase unha variación na cota de asociado, decidindo que un ano máis, a cota segan a ser os 10 € que se dispuxeron no ano 2004 da fundación da asociación, mitigando así no posible o impacto da crise nos asociados. Así pois, non se esperan variacións no previsto nos orzamentos.
En canto ás actividades, non hai ningunha programada antes de fin de ano, pero espérase ter un novo ciclo, probablemente de cine, na primavera do ano próximo. Falouse sobre a próxima viaxe social, que posiblemente será a realización dun recorrido por parte dos castros de Ribadeo tratados no libro de José Mª Rodríguez.
Polo demais, a asociación seguirá encargándose dos mesmo tems que ata agora non atoparon solución, dende a mesa de asociacións ás vidreiras, pasando polo xulgado, por citar algúns dos máis relevantes.
4.Rogos e preguntas
Non houbo.
Ás 20:40 dáse por concluída a Asemblea, avisando que mañá a acta provisional estará no blogue de O Tesón, http://o-teson.blogspot.com.es