martes, 26 de febrero de 2013

Hoxe cumbrimos 10 anos

Hai dez anos, o 26 de febreiro de 2003, mantíñase a primeira xuntanza, da que saiu a Acta Fundacional da AVV O Tesón. Foi no Cantón Bar, comezando ás 20:00 e participando Concepción Redondo Lastra, Pedro Monteserín Díaz, Gilberto Suárez Méndez, Antonio Gregorio Montes, Pedro Moreda Marful, Mª Aurelia Rodriguez Rey e Amadeo Arango Moreno. Nela quedaron claron os fins da asociación, dentro dos estatutos aprobados na mesma xuntanza:
a)contribuír á resolución dos problemas que xurdan e mellorar a convivencia dos veciós do concello
b)cantas outras actividades lícitas sexan da conveniencia dos intereses comúns do vecindario
c)A asociación non ten fins lucrativos nin está sometida a ningún réxime asociativo específico.
Asemade, foron designados de xeito provisional:
Presidente, Antonio Gregorio Montes
Secretario, Pedro Moreda Marful
Tesoureiro, Gilberto Suárez Méndez
Máis tarde, despois das xestións realizadas por Gilberto, o 8 de abril faríase a inscrición provisional no Rexistro Provincial de Asociacións co nº 2003/006278-1 (LU)

domingo, 3 de febrero de 2013

Acta (provisional, sen ter sido aprobada) da asamblea de o Tesón - 20130202

Asamblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Lavadoiro rúa dos fornos, 20130202, 20:00, con asistencia de 8 socios.

1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
Dáse lectura e é aprobada por unanimidade.
2.Presentación, e aprobación se procede, de contas e memoria de actividades
En resume:

A continuación, preséntase a memoria de actividades, destacando, a máis do xa dito na asamblea semestral da que se remata de aprobar a acta:
A Felicitación de Nadal foi feita como un un resumo tanto da actividade recente como da próxima.
Seguimos sen ter regulamento de participación cidadá, nin polo momento está previsto para un tempo próximo, polo que movímonos e seguiremos movéndonos nese sentido.
Fíxose, dentro das nosas posibilidades, seguemento de diversas actividades do concello.
Apúntase que, debido ó soporífero dos plenos e o perfil das respostas, que se dan ó final (e non sempre), non se seguiu a preguntar de xeito continuado, se ben si se fixo preguntas nalgún pleno
Sobre a Residencia, informa José Mª dun xeito máis amplo.
Polo momento, non se reactivou a mesa de asociacións.
Representantes da asociación asistiron a diversos actos de varias entidades, como por exemplo, para facer o seguemento da área de saúde, do que da informe Pancho Campos.
Fálase da situación actual da loita por ter o Xulgado, así como das vidrieiras e do nome da ría, que deu lugar a diversas actuacións puntuais e a unha publicación que será comentada despois.
Seguimos sen sé, e por elo, por exemplo, non podemos atender de xeito corrente ós socios e contribúe a que suframos unha falta de contacto. Este tema podería ser amañado en breve.
En canto a actividades sociais, coméntase a viaxe a Mondoñedo, actuando José Mª como guía, resultou moi ben, levando este ano un bus por primeira vez neste tipo de viaxes da asociación.
Coméntase o éxito comedido do 2º ciclo de cineclub, que levou por título 'novelando a presión social'.
As memorias foron aprobadas por unanimidade.
3.Presentación de orzamento e programa de actividadesEntendendo que a retirada de fondos se refire a fondos de reserva, e esperando que as comisións bancarias podan estar por debaixo dos 100 euros presupostados.
No desenvolvemento da memoria xa se anunciaron diversos puntos que terán continuidade. En liñas xerais, preténdese continuar con actuacións que se veñen mantendo.
Farase un libro con cartas sobre a ría de Ribadeo, que será presentado o 16 de marzo, anuncio que se fai para non ter que enviar as cartas correspondentes ós socios, polo que sairá só nos medios. Na presentación falarase doutros temas relacionados, como unha carta da universidade de Oviedo. Asemade, axústase que podería ser seguido máis adiante por outras publicacións, como sobre as aves da ría ou sobre a rota do ferrocarril.
A viaxe social deste ano prantéxase ó Castro de Coaña, máis aínda está sen rematar de decidir, sendo outras opcións unha viaxe a Viveiro ou á zona de Caaveiro e Monfero, como apunta José Mª.
Asemade, estase a pensar para un paseo co bo tempo en facer a Ruta dos castros costeiros (Louselas, Grobas, Fornelos), e a ruta do ferrocarril. Ambas necesitan de algo máis de investigación para a súa proposta defoinitiva.
Xunto co anterior, e os temas aínda no tinteiro dende hai tempo, tentarase facer cargo dos novos temas que vaian xurdindo.
A programación foi aprobada por unanimidade.
4.Rogos e preguntas
Non houbo, a parte de varias intervencións en puntos anteriores.
Ás 20:45 dase por concluída a Asamblea, avisando que mañá a acta provisional estará no blog de O Tesón, http://o-teson.blogspot.com.es