miércoles, 24 de diciembre de 2008

Comunicado

Sobre asociacionismo

A AVV O Tesón ten xa tras de si un camiño recorrido. Dende o ano 2003 andando cara as eleccións, que foi fundada, é xa por desgraza con diferencia de tempo a avv máis lonxeva do núcleo urbano de Ribadeo. Por desgraza porque ten habido outras que foron suspiro dun día, aínda que realizaran nese momento unha boa labor: así, temos algunha testemuña como a doación de libros conseguidos da Xunta ó daquela recén formado Centro de FP de Ribadeo, actuais IES e CIFP Porta da Auga, feita por unha asociación anterior.

Sendo conscientes de que o feito é pouco máis que unha gota de auga nun océano, coido que calquera que teña participado na asociación pode amosarse moderadamente satisfeito do conseguido neste tempo e da traxectoria seguida. Satisfacción moderada que non logra ocultar o ter asemade un sentimento de que se podía ter feito máis, pode que moito mais.

O anterior, o tempo pasado e os feitos, non impiden que a nosa asociación siga a ser unha grande descoñecida, e peor aínda, que a consecuencia do descoñecemento da labor asociativa, moita xente teña unha sensación de indefensión fronte a entidades e forzas que sobrepasan con moito o poder un sinxelo cidadán. E que, por ese propio descoñecemento, non vexa as avantaxes de asociarse ou de apoiar ás asociacións.

Somos conscientes dese descoñecemento, que non é único, senón máis ben a norma en relación coas asociacións de viciños. E iso, tanto dentro das propias organizacións como fóra delas, na sociedade en xeral, o que leva por unha banda ós asociados a non aproveitar nin defender a asociación, e por outra, a asociados e non asociados a pedir as asociacións cousas que non lles poden dar. Tan conscientes delo por tanto como das nosas limitacións e necesidades, compartidas en maior ou menor grao con tantas outras asociacións.

Nesa consciencia inclúese que as notas de prensa que dan ás veces lugar a novas nos medio de comunicación non son máis que un mínimo de información focalizada no tema do momento, que ten que ser ampliado por outros medios. Medios que inclúen internet, un lugar cada vez máis usado, pero aínda cunha influencia relativa en Ribadeo. Que inclúen asambleas ás que son chamados os socios pero que se manifestan insuficientes para atraelos e comunicar con eles, quedando en moi minoritarias. Dese xeito, chégase á necesidade de máis comunicación por calquera medio. E chegamos asemade a unha decisión de aumentar a comunicación na que nos obrigamos a manter, de xeito periódico pero non agobiante, cada bimestre ou trimestre, unha comunicación que de conta dos pasos dados pola asociación en diversos temas.

Este escrito é un primeiro comunicado xenérico para manifestar a nosa postura: nunha das nosas principais teimas, estamos pedindo maior comunicación e transparencia ás institucións, e, polo tanto, non só debemos ser nós transparentes como asociación, senón tamén debemos de tentar crear unha demanda de comunicación e transparencia entre os asociados e en xeral, na sociedade. Sen o uso da comunicación, sen analizar o goberno a traverso da transparencia, non serven de nada nin a unha nin a outra. É un dos nosos maiores retos, que implica, dalgunha forma, o asumir unha responsabilidade cada un de nós, cada cidadán, no goberno da sociedade na que vivimos. É tamén un xeito de desexar nestas festas un futuro mellor para todos. Bo Nadal.

sábado, 20 de diciembre de 2008

Paz

Bo Nadal...
(foto tomada dun taboeiro no IES Porta da Auga)

miércoles, 17 de diciembre de 2008

Nota de prensa da AVV O Tesón (20081216)

Despois de presentar hoxe martes no concello dous escritos sobre a asignación de fondos e sobre a normativa do hospital asilo, e debido á importancia que revisten esta vez, queremos dar nota dos mesmos á sociedade de Ribadeo, polo que se transcribe a continuación a parte fundamental de ambos.

Ademáis, en relación ós fondos estatais, resaltamos que de xeito doado, o fondo estatal de promoción local pode ser outra ocasión perdida máis para Ribadeo, e non comprendemos o secretismo que destilou a nota de prensa sobre a xuntanza de portavoces na que se acordou o reparto e deuse nota á sociedade nada máis de que se habían repartido fondo, sen máis.

En Relación ó regulamento do hospital-asilo, se ben non pedimos a súa retirada, remarcamos que as variacións que necesita son profundas.

//

Que recentemente foron asignados fondos ós concellos para o seu uso na promoción de emprego (Fondo Estatal de Promoción Local),

Que temos novas dunha xuntanza entre partidos políticos na que se decidiu sobre esos fondos sen, que nós saivamos, consultas previas de ningún tipo ós axentes sociais, e realizada despois de ser notificada a xuntanza da Mesa de Asociacións na que se ofreceu axuda,

Que cremos que as asociacións podemos participar activamente aportando ideas e facendo notar deficiencias,

Polo que

Protestamos enérxicamente por non contar coas asociacións de veciños para a decisión sobre os fondos

E solicitamos sexan incorporados para dita intervención

A renovación/uniformización da rúa Antonio Otero diante da Casa da Xuventude, para que quede co mesmo aspecto que o tramo aínda en obras na actualidade. Para este tramo só habería que aplicar de eito proporcional o orzamento correspndente ó tramo en relziación.

A restitución de solos nas rúas de baixada entre s. Miguel e Porcillán para evitar os resbalóns, case inevitables na actualidade a pouco de humidade que haxa, e ós que igualmente hai que aplicarlles orzamenteos como noutras zonas de xeito proporcional á cantidade de chan a renovar. Igualmente pasa con solos de rúas de circulación rodada noutros lugares do pobo, como en Lazúrtegui-Carlos III.

O adecentamento e sinalización da zona da antiga casa de baños, á que se lle pode obter un rendemento turístico, con orzamento de xito case único en man de obra.

A reparación da Casa da Ría,

O repaso das beirarúas de toda a poboación, en particular pola zona escolar, na que numerosas baldosas están soltas e ó encharcarse e seren pisadas constitúen auténticas zonas de baño para ostranseúntes,

O recheo dos rexistros de alcantarillado da zona IES Gamallo Fierros-via FEVE, que supoñen un perigo ó atoparse moitos deles con forte desnivel,

Así como o retoque de mantemento e adecuación de acceso de inmobles públicos que o necesitan, como a biblioteca Viejo Pancho,

Actuacións todas ellas para as que brindamos o noso apoio e colaboración.

//

Que no pasado pleno de 17 de novembro de 2008 tivo lugar a aprobación preliminar do RRI do Hospital-asilo de Ribadeo (hospital-residencia San Sebastián e San Lázaro),

Que unha vez revisado por membros da asociación, atópanse diversas necesidades que fan convinte a súa adaptación,

Polo que solicita sexan incluídas as seguintes variacións:

Revisión lingüística en xeral, tanto para evitar faltas ou verbas inadecuadas como sentidos equívocos en frases ou mesmo adecuacións á legalidade e condicións vixentes.

Art.. 2.- Fai falla unha definición de 'servizo básico' e 'servizo complementario', en particular no tocante á obriga de ditos servizos, pois tal como está, por exemplo, terían mesma obriga e servidume por ámbalasdúas partes o servizo relixioso que a atención especializada. Por outra banda, non están distinguidos os servizos para residente independente e dependente, mentras que si o están no prezo.

Neste mesmo artigo, sería necesario engadir que o centro elaborará un protocolo de prestación dos servizos, feito público anualmente coas reformas pertinentes, aprobadas polo pleno do concello ou a institución na que delegue, para tentar incrementar pouco a pouco a calidade dos mesmos servizos e evitar que a sua prestación sexa condicionada á entidade ou persoa que esteña de encargado no momento ou sinxelamente decaia a calidade de servizo ó non ter unha referencia.

Asemade, a prestación de servizos debe ter a posibilidade de ser supervisada por algún tipo de organismo no que podan participar os mesmos internos, organismo de xestión que non só redundaría no mellor funcionamento da institución senón tamén na mellor percepción da calidade de vida dos residentes.

Art.. 3.- De novo, o detalle dos servizos deixa a porta aberta a que os complementarios sexan de pago tamén complementario, a pesares de que na ordenanza de prezos se diga 'todos os servizos'.

Art.. 8.- O horario de saídas, se remata, ten tamén que comezar.

Art.. 10.- Engadido dun apartado co dereito á convivencia marital no caso de matrimonios un parellas de feito.

Art.. 11.- Engadir a posibilidade de dirimir a contenda mediante un tipo de recurso arbitral, tendendo a evitar arbitrariedades.

Nas estipulacións do contrato:

3ª: Mentras non esteña incapacitado o residente, e debido ó establecido sobre confidencialidade de datos, non ten por que dárselle ningunha referencia a ningún titor, a menos que o permita o residente, e de xeito independente de que teña ou on medios. Neste mesmo punto, tampouco están claras a consideración do que é débeda, aporte do concello, condicións para o aporte, etc, en circunstancias diferentes ou mesmo en relación coa postura que poda manter a familia respecto do aporte pecuniario debido.

4ª: Se non hai antes definición concreta de artigos de uso no réxime da residencia, tampouco quedan definidos cales ten que aportar o 'familiar responsable' (concepto que xa está especificado antes que debe ser redefinido)

5ª: Síntese como necesaria a referencia a un protocolo de actuación para evitar problemas sobre a percepción de existencia de 'problemas mentais'

7ª: É necesaria unha definición de condicións de 'reserva de praza' para evitar arbitrariedades.

A parte, debe especificarse tanto no contrato como no regulamento que o persoal deberá ser cualificado e ter a formación adecuada.

Ademais, dados os antecedentes no manexo da facenda do hospital, as doacións recibidas con anterioridade, e a indefinición actual de réxime da facenda, sería necesario establecer un documento contendo a definición da situación economica de partida e o réxime económico a observar, de cara a poder presentar no futuro unha contabilidade clara e con base. Definición que se debe acompañar dun protocolo sobre xestión de débedas, ó estar implicadas en principio diferentes persoas con diferentes compromisos, dereitos e deberes.


Asociación de Veciños O Tesón
Aptdo. 92
Ribadeo

sábado, 6 de diciembre de 2008

Mesa de asociacións de viciños de Ribadeo 20081205

Mesa de asociacións de viciños de Ribadeo
Día: Venres 20081205
Hora: 20:00
Lugar: Casa da Xuventude de Ribadeo
Asistentes por: O Tesón (Pancho, José Mª e Antonio), O Cantal de Rinlo (Jesús), A Madanela de Remourelle (Mª Toni), a Atalaia (Soledad e Rocío), Vilaselán (Isabel) e Santalla de Vilaosende (José Ángel).
Comezou a xuntanza dando nota por parte de O Tesón de que non se convocara a unha asociación por non dar entrado en contacto con ela, estando as demáis avisadas. Asemade, deuse conta de que a última volta que se falara co alcalde sobre a Mesa de Asociacións quedara en convocala para mediados deste mes, sen que ata o momento estivera convocada e despois de vir arrastrando esta situación de 'pre-convocatoria' dende agosto, mes no que se quedara en convocar. É precisamente esta falta de convocatoria a que impulsou ó Tesón a promover a presente xuntanza.
Sen unha orde do día previa, pasouse a tratar o tema do Regulamento de Participación Cidadá, repartindo un borrador para facer un estudo e presentar no concello para a súa tramitación coas variacións que se estimen oportunas. Neste punto, a instancias de a Atalaia, xurdiu un debate sobre a asistencia doutro tipo de asociacións (Amas de casa, Rinlo bai, Cogami, ...) ás reunións da mesa, continuando no futuro cunha estrutura semellante á actual.
Outro punto foi o Regulamento, contrato tipo, etc, correspondente ó Hospital Asilo, en período de información pública ata xaneiro, coa recomendación de que se recolla o aprobado en primeira instancia no pleno pasado para presentar as alegacións que se estimen oportunas, algo que as asociacións que xa fixeron unha primeira letura (Tesón e Atalaia) estiman moi convinte debido as lagoas observadas.
Con posterioridade coméntase a instancias de J. Ángel (Santalla de Vilaosende) a posibilidade de aproveitar a financiación de 1 700 000 €, tendo en conta que ven destinada do goberno central ós concellos, tendo no punto de mira o desemprego. Non embargantes, debido ó pouco prazo para presentar o plan correspondente, polos concellos, sería posible para as asociacións o axudar na tarefa de paso que se tentan solventar problemas de obras nalgunha zona concreta. Nese sentido, conviría, a pesares de que as asociacións xa teñen presentado diversas peticións ó concello, retomalas de ser posible e facer para cada unha un anteproxecto valorado coas indicacións fundamentais e un orzamento, con miras a simplificar a xestión interna na casa do concello e, sen perder a subvención, dirixila ás obras que se consideran máis adecuadas.
A continuación, e dado que Pancho Campos é un dos catro representantes das AAVV na recén creada Comisión de Participación Cidadá da área sanitaria de Cervo-Burela, explicou o programa QUERES, ofrecéndose para os trámites que se podan tratar mediante o mesmo, xurdindo xa o tema da ambulancia para o tratamento no Juan Canalejo de A Coruña ou o 902.
Déuse remate á xuntanza pouco antes das 21:30 horas, quedando en facer unha próxima xuntanza en febreiro.

Nota de prensa de O Teson

Nota de Prensa AVV O Tesón

Onte, dia 3-12-08, coa participación do presidente de O Tesón, Pancho Campos, realizouse a primeira reunión da Comisión de Participación Cidadán da área Cervo-Burela, da que se fai a continuación un pequeno resumo dende a perspectiva da asociación.
Asistiron un representante dos empresarios, varios de diversos sindicatos, dous alcaldes, catro das AAVV da zona, e algúns máis doutras entidades. Todos os membros estaban de tal xeito escollidos, para que en principio todas as áreas de poboación se atopen representadas, se ben exceptuando os representantes das AAVV, todos tiñan relación co estamento médico.
Os puntos tratados foron:
1. Constitución
Foi declarada constituída por D. José Manuel Casdelo Filgueiras, director xerente do Hospital da Costa, quen informou sobre o programa QUERES (QUeixas, REclamacións e Suxerecias) e a comisión, salientando principalmente:
As perspectivas de futuro,
Que non é función da Comisión o sistema administrativo, pero si a é o transmitir os problemas xerais que se ven na cidadanía.
Que os problemas a denunciar pola Comisión deben de ser xerais, e documentados, tendo presente que é un Organismo Asesor e non un Organismo Executivo, polo que actuará como canal e non como actor, o que corresponde á administración.
2. Decisión sobre as xuntanzas
Por votación a man optouse por ter 4 xuntanzas ó ano.
3. Rogos e preguntas.
Neste punto contestáronse a preguntas concretas, se ben de xeito xeral. O representante de O Tesón, Pancho Campos, tratou o tema do teléfono 902, abrindo a porta á reflexión interna sobre o seu custe e en xeral o funcionamento do sistema, que estes días está tendo reflexo en Ribadeo coa recollida de sinaturas por parte de varias asociacións.