martes, 19 de mayo de 2009

Preguntas ó pleno ordinario de maio

1.Dado o alto número de solicitudes que os veciños presentan no concello e das que non se recibe resposta, solicitamos saber se é debido a unha aplicación consciente do silencio administrativo, a falta de funcionarios para respostarlas ou a outra razón.
2.Dado a alta porcentaxe de días que o parque está ocupado con carpas, segundo as nosas contas do orde de 1/3 dos días que levamos do ano, ademáis de instalacións diversas de outros usos, complementando unha pregunta anterior sobre o tema, solicitamos coñecer se existe algún estudo de usos do parque e a súa influencia no mantemento e uso primario, isto é, desfrute como parque propiamente dito.
En Ribadeo, a 6 de maio de 2009.

jueves, 7 de mayo de 2009

Escrito ó concello - peticións menores varias

Expón
Que está abandoado un canón a carón do Centro de Día,
Que a fonte instalada de hai anos no parque da Praza de España leva máis de un ano mutilada e sen prestar servizo, sen saber se hai algunha razón para mantela nese estado,
Que a nova fonte do parque ten unha certa profundidade e un uso ó parecer aleatorio, constituíndo polo tanto un perigo para os pequenos,
Que parece que as obras do parque xa remataron, non obstante o cartel anunciador das mesmas segue alí,
Polo que
Pregámoslle faga as xestións oportunas para a recuperación do canón e a súa colocación no sitio mais axeitado para o disfrute da xente e a decoración da vila,
Suxerimos, salvo obstáculo patente, que a fonte se poña novamente en servizo, cumprindo co cometido co que foi concebida,
Suxerimos asemade que se considere la oportunidad de protexer a nova fonte cun cercado para evitar o perigo de que caia algún pequeño,
E que se retire o letreiro que anuncia as pasadas obras no parque.
En Ribadeo, a 6 de maio de 2009

Preguntas para o próximo pleno ordinario

1.Dado o alto número de solicitudes que os veciños presentan no concello e das que non se recibe resposta, solicitamos saber se é debido a unha aplicación consciente do silencio administrativo, a falta de funcionarios para respostarlas ou a outra razón.
2.Dado a alta porcentaxe de días que o parque está ocupado con carpas, segundo as nosas contas do orde de 1/3 dos días que levamos do ano, ademáis de instalacións diversas de outros usos, complementando unha pregunta anterior sobre o tema, solicitamos coñecer se existe algún estudo de usos do parque e a súa influencia no mantemento e uso primario, isto é, desfrute como parque propiamente dito.
En Ribadeo, a 6 de maio de 2009.