lunes, 26 de noviembre de 2012

Fiin do ciclo de cine forum: Un mundo felizAVV O Tesón
Nota de prensa

Ribadeo, 20121125

A AVV O Tesón comezou o 9 de novembro de 2012, e continuou os pasados venres 16 e 23 un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Novelando a presión social'.

O ciclo pretende achegarse á actualidade da presión que sofre (e tamén exerce) a sociedade a traverso da expresión no sétimo arte. Este venres foi proxectada a película 'Acorazado Potemkin', un dos films considerados mellores de tódolos tempos. A narración da rebelión no Potemkin da lugar a un estudo do que pode ser unha revolución, as súas causas, a súa xénese, o seu desenvolvemento, ata os seus esfectos. Se ben cabe lembrar que a súa realización foi en clave de propaganda, o impactante das imaxes e do desenrolo fan posible unha letura moito máis aló do que se ve nas imaxes, ancladas na Rusia pre-soviética. E diso tratou o foro, que tamén xurdiron diferentes ideas sobre outros temas, como mili vs exército profesional.

A próxima, o venres 30 de novembro, 'Un mundo feliz', estaba pensada para ser proxectada antes de 'Acorazado Potemkin', pero foinos imposble ofrecela nesa orde. A película, versionada da novela homónima de Aldous Huxley, presenta un mundo de humanos deshumanizados que se creen perfectos, fronte á humanidade da vida corrente que se sabe imperfecta, e modelando ás persoas no primeiro caso, a sociedade, moi diferente daquela outra na que as persoas seguen a modelala.

É a última película do ciclo, que, en cada unha das catro semanas, está a ter o mesmo esquema de actuación: repártese unha pequena introducción escrita e coméntase de xeito breve antes do inicio do pase da película, e despois da mesma, ábrese o foro de comentario de ideas e sentementos en relación co film e a evolución social.

O desenvolvemento é no Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo, á mesma hora os catro venres, as 20:00. A actividade é de participación libre e gratuíta.

Ribadeo, 25 de novembro de 2012.

sábado, 10 de noviembre de 2012

2ª película do ciclo de cine 'Novelando a presión social'

Nota de prensa:
-->
Ribadeo, 20121110

A AVV O Tesón comezou o pasado venres 9 de novembro de 2012 un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Novelando a presión social'.

O ciclo pretende achegarse á actualidade da presión que sofre (e tamén exerce) a sociedade a traverso da expresión no sétimo arte. Foi proxectada a película 'La Ola', sobre a posibilidade dunha deriva autoritaria, amntendo despois un interesante debate no que os participantes conectamos a película con diversas instancias da realidade social, española e internacional.

Das películas restantes, Network, Un mundo feliz e El Acorazado Potemkin, este venres 16, novamente ás oito do serán, será proxectada a primeira, 'Network, un mundo implacable', interesante visión extrema sobre a presión dos medios e a súa interacción coa sociedade.

O ciclo, en cada unha das catro semanas, terá o mesmo esquema de actuación: repartirase unha pequena introducción escrita e comentarase, haberá o pase da película e logo o foro de comentario de ideas e sentementos sobre o desenvolvemento da mesma e a evolución social.

O desenvolvemento será no Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo, á mesma hora os catro venres, as 20:00. A actividade é de participación libre e gratuíta.

Lémbase que ó igual que os anteriores ciclos promovidos pola asociación veciñal, este desenvolverase en catro fins de semana seguidos. As próximas proxeccións terán lugar os venres16, 23 e 30 de novembro.

Ribadeo, 10 de novembro de 2012.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Comeza o II ciclo de cine de o Tesón

Este venres terá lugar a proxección e posterior foro sobre a película 'La Ola'. Antes da proxección será entregada unha pequena sinopse sobre o que representa a película e o seu desenvolvemento, e despois, terá lugar o intercambio de ideas e pareceres sobre a mesma.
A nota de prensa dicía:
 
A AVV O Tesón comezará o próximo venres 9 de novembro de 2012 un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Novelando a presión social'.

As catro películas elixidas, La ola, Network, Un mundo feliz e El Acorazado Potemkin, que serán proxectadas por esa orde os venres sucesivos do mes de novembro, son mostras de diferentes facetas de evolución da presión sobre e dende a sociedade.

O ciclo, en cada unha das catro semanas, terá o mesmo esquema de actuación: repartirase unha pequena introducción e comentarase, haberá o pase da película e logo o foro de comentario de ideas e sentementos sobre o desenvolvemento da mesma e a evolución social.

O desenvolvemento será no Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo, á mesma hora os catro venres, as 20:00. A actividade é de participación libre e gratuíta.

Lémbase que ó igual que os anteriores ciclos promovidos pola asociación veciñal, este desenvolverase en catro fins de semana seguidos. As próximas proxeccións terán lugar os venres 16, 23 e 30 de novembro.

viernes, 2 de noviembre de 2012

Sobre a loita en prol do asilo, de hoxe mesmo

Dende a directiva da comisión foi enviada unha carta ás asociacións integradas nela que están tentando conseguir o asilo para Ribadeo.
A carta:
Carta a las Asociaciones
Como le habíamos comunicado en nuestra última carta era nuestro propósito planificar la Concentración en Santiago en demanda de la Residencia para Ribadeo hacia el mes de octubre o noviembre, tal como se había acordado en la última reunión de la Plataforma de las Asociaciones de Vecinos. Pero los acontecimientos provocados por la convocatoria de elecciones al Parlamento y Gobierno de la Xunta nos hacen demorar esa fecha.
Reunida el día 30 de octubre del presente año en el Concejo la Comisión Municipal pro Residencia, formada por los portavoces de los partidos políticos locales con la participación de nuestra propia Plataforma y considerando que no se conoce aún la fecha de la toma de posesión del nuevo gobierno de la Xunta ni la fecha del nombramiento de los conselleiros y demás altos cargos para fijar la fecha de la concentración en Santiago antes de la Navidad esta Comisión ha tomado los acuerdos sobre los que seguidamente le informo:
1º.- Una vez cubierto el cargo del titular de la Consellería de Benestar de la Xunta se le cursará de forma inmediata una nueva petición para que los miembros de esta Comisión Municipal sean recibidos a la mayor brevedad con el fin de tratar del tema de la concesión de la nueva Residencia para Ribadeo.
2º.- Tanto al conselleiro/a como a cada uno de los portavoces de los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de la Xunta se les hará entrega de un Dosier, debidamente actualizado, sobre la necesidad de la Residencia en Ribadeo.
3º.- Si finalmente no se produce la entrevista solicitada con el conselleiro en el tiempo fijado se procederá de forma inmediata a fijar la fecha de la concentración en Santiago y se procederá a la puesta en marcha de todo el proceso necesario para llevarla a cabo. Lo que podrá ser en el mes de Enero.
De todo lo expuesto se le mantendrá a Vd. debidamente informado a fin de poder contar con su ayuda y apoyo.
Para mayor información le adjunto una nota de prensa publicada el día 1 de este mes sobre lo que acabo de exponerle.
Ribadeo, 3 de noviembre de 2012-11-02
El Portavoz de la Comisión Directiva de la Plataforma
Fdo.: José Mª Rodríguez

lunes, 1 de octubre de 2012

De viaxe

Unha crónica tranquila:
Este fin de semana O Tesón foise de viaxe. Curta, só a Mondoñedo. Intensa ó tempo que tranquila, aínda que con algún susto.
19 persoas collemos o autobús e en xeral tivemos unha primeira impresión do trazado da autovía ó ser contemplada a costa dende o alto dun autobús e non dende turismos.
Mondoñedo sempre reserva algunha sorpresa. Nas súas rúas, a catedral, os Remedios, os Muíños, o Museo catedralicio, o Seminario, ... algúns exemplos:
O Bispo Veres non tiña cara para nós. Agora, a rúa de Ribadeo xa a ten mercede a este retrato que se conserva no Seminario, e un pouquiño da súa historia tamén, como emigrante a México ...

O Bispo Sarmiento soa máis; é un apelido máis coñecido en Galicia. Saber que os seus ósos descansan nos Remedios, dos que foi benefactor e reconstrutor, xa é algo que non é moi extendido en Ribadeo. E quizáis, menos o feito de que mandara que o seu enterramento fóra na entrada para que todo o mundo o pisara ó pasar. Algo que ós poucos anos foi desobedecido para construírlle este lateral que se ve na foto.

O Cemiterio de Mondoñedo coido que pode cualificarse como bonito. Unha vista parcial testemúñao, aínda que neste caso o enfoque ten naves ó fondo, cousa que non é moi representativa nin de Mondoñedo nin do cemiterio. O poñer un conxunto de tumbas e non a de Pascual Veiga, a de Cunqueiro, ... por separado ten unha razón sinxela: o número de xente de certo renome que está soterrado alí.

Non sei outra xente, pero a min sorprendeume ver nunha talla de cousa de tres séculos atrás un gaiteiro tocando nun nacemento a modo de substito do coro e trompetas celestiais ... o gaiteiro, na parte inferior dereita do cadro, axeonllado, está tamén nos Remedios, na parte sur da cruz da planta da igrexa.
A parte, houbo outras cousas que a viaxe e a comida propiciaron. E a falta de tempo fixo tamén que quedaran outras cousas por ver.

lunes, 16 de julio de 2012

Acta da Asamblea ordinaria 2012


-->
Asamblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón
Auditorio Casa do Mar, 20120701, 12:00, con asistencia de 6 socios.

Lémbrase a Morte de Pepe o pasado ano e de Gilberto hai uns días.
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
Dáse lectura e é aprobada por unanimidade.
2.Presentación, e aprobación se procede, de contas e memoria de actividades
Por ausencia da tesoureira e falta de datos, decídese prorrogar os orzamentos, incorporando posteriormente en todo caso os movementos do pasado ano.

A continuación, preséntase a memoria de actividades, destacando:
Seguimos esperando a reactivación do regulamento de participación cidadá, parado despois dunha aprobación inicial e a nosa apelación a que fixeran as cousas mellor.
Fíxose, dentro das posibilidades, seguemento da tramitación de PXOM e outras actividades, incluído a nova liña eléctrica ou a subestación de próxima construcción.
Seguiuse a preguntar de xeito máis ou menos sistemático nos plenos do concello, dende o paso de bicicletas pola ponte dos Santos ó custe de mantemento do ascensor da Atalaia, pasando polo estado das pesquisas en relación ás vidrieiras do cemiterio ou o material e informe do Castro das Grobas, sendo contestados en case tódalas circunstancias de xeito que consideramos deficiente. Neste punto houbo intervencións varias sobre as vidrieras, e a suxerencia de aumentar ás pregutnas algunha sobre o buceo efectuado hai poucos anos pola mariña de guerra en relación cun pecio atopado na ría.
Non se continuou coas xuntanzas da mesa de asociacións, ó prestar apoio á comisión da Residencia e tendo o plantexamento de que sería convinte interferir o menos posible xa que a mesa de asociacións está constituída prácticamente polas mesmas asociacións que apoian a construcción da resisdencia.
Tentouse facilitar a aportación de ideas e difundir a historia de O Tesón, pero non se da feito.
Representantes da asociación asistiron a diversos actos de diversas institucións, da comisión da residencia á comisión da muller, pasando pola comisión de seguemento do hospital. O último, a asamblea da asoc. Ponte dos Santos, coa única intervención fóra da diretiva, preguntando entre outras cousas por que non había na convocatoria o punto de planeamento.
En canto a peticións, seguimos sen perder de vista ó desenvolvemento sobre responsabilidade pola destrucción das vidrieiras, tentando de que a xente non esqueza, e así a imaxe usada na lotería de Nadal. O apoio á campaña da residencia é total, seguindo na comisión correspondente. Xunto co comentario de apoio para tentar que non se desmantele o Hospital da Costa, houbo diversas intervencións en relación ó xulgado, incluída a viaxe a Madrid de Pancho Campos, quen espuxo unha relación de accións para tentar que o xulgado regrese a Ribadeo, lendo diversos documentos.
Coméntase que tivemos un cambio de sé da Casa da Xuventude ata o local do antigo lavadoiro ... mentras que a antiga alxinatos segue infrautilizado
O tema do ruído vai tomando novas formas e lugares, e seguimos a facerlle un seguemento tendente a que remate o problema.
En canto a cultura e actividades, as dúas principais poden considerarse éxitos moderados: ó resumo do 2º ciclo de charlas 'Ribadeo e ... a saúde', incluíu as de Rocío Botana, sobre medicinas alternativas, Chiquinquirá Dorado, sobre a saúde e os cambios de estación, Carmela Pérez, sobre medicina académica, e Mar González sobre promoción de hábitos de vida saudables. O cine fórum, a proxección das películas 'Taking root', 'Una verdad incómoda', 'Inside Job' e 'La doctrina del shock'. Engádese ó feito o ánimo para unha nova tanda, debido ós bós resultados obtidos
En canto a actividades sociais, coméntase a viaxe a Sto. Estevo, S. Martiño e a Frouxeira, actuando José Mª como guía, resultou moi ben, aínda que con poucos socios participantes.
Adiouse a posibilidade de facer un facsímil co exemplar de Bandera Católica no que aparece a primeira imaxe da torre dos Moreno.
Por último, coméntase o cambio do nome da ría a Ría de Ribadeo, logrado en Google maps despois de moito tempo don 'río de Ribambo', pero non en Facebook, onde segue aparecendo 'perto de Castropol'
As memorias foron aprobadas por unanimidade.
3.Presentación de orzamento e programa de actividades
No desenvolvemento da memoria xa se anunciaron diversos puntos que terán continuidade. En liñas xerais, preténdese continuar con actuacións que se veñen mantendo.
Solicitarase un recoñecemento a Gilberto. A instancias de José Mª, que invoca unha recomendación da ONU, farase petición dun recoñecemento á espera de adicarlle un nome de algo que non o teña previamente.
Considérase necesario un maior contacto entre socios e tamén coa directiva, e a necesidade de incorporación de xente nova á directiva, cousas ambas polas que se pretende impulsar as actividades sociais, pois de continuar así a situación, a sociedade estará en crise máis pronto que tarde.
Propónse unha viaxe social para visitar Mondoñedo a mediados de setembro. Asemade, propónse continuar as charlas e cine-forum cara ó outono un ciclo e á primavera, o outro.
Faise lembranza de que non se deixarán esquecer diversos temas nos que ata o momento non se viron grandes resultados, e así:
-propónse pedir de novo ó concello que as vidrieiras sexan expostas, e estudar a realización dun obradoiro sobre vidrieiras, para concienciar á xente sobre o seu valor e mesmo axudar na súa reconstrucción.
-respecto do xulgado, seguirase, estando na actualidade pendentes dunha xuntanza con alguén da xudicitura. Acéptase a idea de José Mª Rodríguez de pedir unha xuntanza con representantes políticos.
-á plataforma da residencia de maiores, a parte do apoio xeral, daráselle unha axuda a petición, segundo as súas necesidades.
-continuarase con accións diversas para manter e impulsar o nome da ría de Ribadeo, ou a diferencia de revisión fotográfica que se establece polo Ministerio de Agricultura no seu visor do sigpac entre as dúas metades da ría.
Xunto co anterior, tentarase facer cargo dos novos temas que vaian xurdindo.
En canto ó orzamento, decídese prorogar o anterior, en consoancia co falado anteriormente.
A programación foi aprobada por unanimidade.
4.Rogos e preguntas
Non houbo a parte das diversas intervencións en puntos anteriores.
Ás 12:55 dase por concluída a Asamblea e pásase a tomar algo nun local próximo.

viernes, 9 de marzo de 2012

O Tesón, en fusionasturias

Xunto con Ribadeo, claro.
O texto para O Tesón:

Asociación de Vecinos O Tesón

Los vecinos se movilizan


Fomentar la participación ciudadana, y generar reivindicaciones unidas al día a día. Esos son algunos de los objetivos de la Asociación de Vecinos O Tesón, que desde el año 2003 se moviliza en el entorno urbano de Ribadeo. Antonio Gregorio Montes es su portavoz y secretario.

-El nombre, "O Tesón", ya lo dice todo...
-Tiene un doble significado. Por un lado se refiere al tesón según su significado en castellano, pero también hace referencia a los tesones, que es como se llama a los bancos de arena de la ría de Ribadeo. Entonces por un lado habla de que queremos ponerle voluntad a las cosas, pero también que nos centramos en las cuestiones locales, porque somos una asociación de vecinos.
-Los fines de la asociación son contribuir a resolver los problemas que surjan, y a mejorar la convivencia de los vecinos. ¿De qué manera?
-El objetivo que nos hemos marcado es mejorar la vivencia en Ribadeo, y eso lógicamente pasa por mejorar la convivencia y mover iniciativas que contribuyan a eso. Por eso reivindicamos cosas como que el parque no esté continuamente con carpas, o a que el edificio del Cantón de los Moreno desaparezca del espectro público para pasar a ser totalmente privado. También, muy cerca del núcleo urbano, pensamos que hay que potenciar el castro de As Grobas, porque podría dar mucho de sí en plan histórico y turístico. Siempre intentamos tener iniciativas de desarrollo social y cultural, y desde luego si se puede, también económico.
-Entre otras cosas, se plantea aumentar la colaboración con el Ayuntamiento.
-En general pretendemos que la actividad del Ayuntamiento sea mucho más abierta y clara, que la ciudadanía sepa lo que se está tratando. Llevamos tiempo pidiendo un reglamento de participación ciudadana, pero por el momento no ha salido. Hubo un intento hace no mucho tiempo que fracasó, y menos mal, porque desde nuestro punto de vista podía haber dado al traste con una auténtica participación.
-¿Cómo se organizan las actividades de la Asociación?
-Los miembros de la junta directiva nos reunimos dos veces al mes, excepto en agosto, y además tenemos dos asambleas generales al año. Aparte vamos llamando a los socios a participar en diferentes temas, y también ampliamos el llamamiento a los no socios en muchos temas; por ejemplo, cuando convocamos alguna manifestación. Tratamos de acercar posiciones con todo el mundo, para ganar fuerza en nuestras propuestas y nuestros apoyos. Siempre estamos buscando formas de participación alternativa, enviando artículos a la prensa cada cierto tiempo o moviéndonos en internet, básicamente a través del blog de la asociación y de los socios.

sábado, 3 de marzo de 2012

A loita polo xulgado continúa

AVV O Tesón
Nota de prensa

Ribadeo, 20120303

O 31 de decembro de 2010 a AVV O Tesón culminou a recollida de sinaturas para pedir o retorno do xulgado a Ribadeo coa 'foto' dos representantes políticos e posterior entrega da documentación no concello. Asemade, deuse traslado directo a Madrid, ó Ministerio, das xestións realizadas e a petición dun xulgado para Ribadeo.

O pasado ano 2011 non se recibiu ningunha contestación do Ministerio, a pesares de ser lembrado o envío e requerida información, nin se observou absolutamente ningunha disposición pola labor polos mesmos políticos que apoiaron nominalmente e apareceron na foto citada.

En consecuencia, a directiva da AVV, e dado o cambio de goberno de finais do pasado ano, decidiu tomar de novo a iniciativa e a pasada semana o Presidente da Asociación, Pancho Campos, viaxou a Madrid para facer diferentes xestións nese sentido no ministerio que na actualidade preside Alberto Ruíz Gallardón.

Lémbrase que o motivo citado para a perda no ano 1965 do Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción en Ribadeo foi 'a falta de xuíces', que na mesma data fóille tamén retirado o xulgado a Viveiro, téndoo recobrado hai longo tempo, e que a poboación de Ribadeo está en máximos históricos, estimando que o movemento que se observa na vila xustifica o retorno desta instancia, respaldado ademáis por un dereito histórico.

Así as cousas, foi cursada unha petición de audiencia ó sr. Ministro que esperamos sexa respondida en breve.

Ciclo de cine forum. 1ª sesión

AVV O Tesón
Nota de prensa

Ribadeo, 20120302

A AVV O Tesón comeza un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Indignados'.

As películas elixidas para este ciclo de cine comprometido co planeta e a sociedade, son Taking Root e Una verdad incómoda sobre temas medioambientais, e Inside Job e La doctrina del shock sobre temas sociais.

A actividade, de participación libre e agratuíta, consistirá nunha pequena charla presentando a película, o pase correspondente, unha animación á posta en común e a propia posta en común de ideas e sentementos sobre a película.

Ó igual que os anteriores ciclos promovidos pola asociación veciñal, este desenvolverase en catro fins de semana seguidos. As proxeccións terán lugar os venres 9, 16, 23 e 30 de marzo no Salón de Actos da Casa do Mar, en horario variable, tendo lugar o primeiro pase o venres 9 ás 20:00, coa proxección da película 'Taking Root', documental no que se presenta unha visión do que significou e significa o movemento de plantación de árbores comezado por Wangari Maathai.
Adxúntase o cartel do primeiro pase.