sábado, 3 de marzo de 2012

A loita polo xulgado continúa

AVV O Tesón
Nota de prensa

Ribadeo, 20120303

O 31 de decembro de 2010 a AVV O Tesón culminou a recollida de sinaturas para pedir o retorno do xulgado a Ribadeo coa 'foto' dos representantes políticos e posterior entrega da documentación no concello. Asemade, deuse traslado directo a Madrid, ó Ministerio, das xestións realizadas e a petición dun xulgado para Ribadeo.

O pasado ano 2011 non se recibiu ningunha contestación do Ministerio, a pesares de ser lembrado o envío e requerida información, nin se observou absolutamente ningunha disposición pola labor polos mesmos políticos que apoiaron nominalmente e apareceron na foto citada.

En consecuencia, a directiva da AVV, e dado o cambio de goberno de finais do pasado ano, decidiu tomar de novo a iniciativa e a pasada semana o Presidente da Asociación, Pancho Campos, viaxou a Madrid para facer diferentes xestións nese sentido no ministerio que na actualidade preside Alberto Ruíz Gallardón.

Lémbrase que o motivo citado para a perda no ano 1965 do Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción en Ribadeo foi 'a falta de xuíces', que na mesma data fóille tamén retirado o xulgado a Viveiro, téndoo recobrado hai longo tempo, e que a poboación de Ribadeo está en máximos históricos, estimando que o movemento que se observa na vila xustifica o retorno desta instancia, respaldado ademáis por un dereito histórico.

Así as cousas, foi cursada unha petición de audiencia ó sr. Ministro que esperamos sexa respondida en breve.

No hay comentarios: