lunes, 22 de noviembre de 2010

Nota de prensa sobre as vidrieiras do cemiterio

Ribadeo, 20101119

A falta de coñecer exactamente o que pasou, a directiva da AVV O Tesón lamenta profundamente a situación na que se atopan na actualidade as vidrieiras da capela do cemiterio, desmontadas e literalmente tiradas no marco dunhas obras que a escola taller está a realizar no edificio.
Como información básica, queda dicir que as vidrieiras, duns 80 anos de antigüidade, constitúen un patrimonio ribadense de importancia, que se encadra no conxunto artístico de edificios indianos dos que Ribadeo se sinte tan orgulloso e que poden significar un aporte de ingresos a traverso do turismo. O seu valor hoxe é difícil de calcular, pero oito vidrieiras como as que remataron tiradas, desfeitas (a excepción de unha soa, que se conserva en relativo bo estado) teñen un valor económico alto, a parte dos valores antes citados. E xa se pode dicir que son irrecuperables.
O concello foi posto en aviso e xa ten actuado, pero está claro que unha actuación despois dunha desfeita non pode voltar atrás as cousas e deixar todo como estaba anteriormente. Así pois, botemos un réquiem polas vidrieras, pero tamén fagamos que se indague que pasou, vexamos as responsabilidades e poñamos os medios para que non volte a ocorrer. Somos nós, os de Ribadeo, os implicados, e quenes temos que facer que o pobo teña as actuacións que se merece. A destrucción ninguneada do patrimonio non é unha delas.

martes, 16 de noviembre de 2010

Preguntas ó pleno de 20101115

1.Tendo xa inaugurado o ascensor, e vendo a súa necesidade de coidados, solicitamos coñecer o estudo económico para o seu mantemento e funcionamento, ou, no seu defecto, o custe de mantemento dende a inuguración ata a actualidade.
2.Vendo que segundo art. 38.1 do “Regulamento Xeral de Circulación”, está especificado que “os conductores de bicicletas maiores de 14 anos poderán circular polos arcenes das autovías, salvo que por razóns xustificadas de seguridade vial se prohíba mediante a siñalización correspondente. Dita prohibición complementarase cun panel que informe do itinerario alternativo”, notamos que no caso da autovía en Ribadeo aparentemente se cumpre isto. Por elo, solicitamos saber por que non hai itinerario alternativo ou por que non se elimina a prohibición expresa que aparece na entrada da autovía, ou alternativamente, as xestións realizadas para a normalización da situación.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Petición de sinaturas para a recuperación du xulgado en Ribadeo

comezou a Campaña...

Á atención do Sr. Ministro de Xustiza, D. Francisco Caamaño
Non dispoñendo Ribadeo de Xulgado de 1ª Instancia e Instrución dende 1965, e téndose incrementado relativa e absolutamente a importancia da vila ribadense neste período, estimando ademais que concorren as circunstancias características que se avalían para atribuír un xulgado deste tipo, e mesmo en mellor posición que outros xulgados concedidos recentemente, as persoas abaixo asinantes esixen a apertura da tramitación correspondente para que se recobre en Ribadeo o Xulgado de 1ª Instancia e Instrución.

Nome e apelidos Sinatura DNI