martes, 31 de marzo de 2009

Nota de prensa sobre o carril bici

AAVV O Tesón
Nota de prensa
Dende hai tempo a AVV O Tesón ten seguido a evolución do parque de bicicletas do concello. Lembramos que a súa posta en marcha acompañouse da propaganda da ruta turística dos miradores, os lugares de aluguer inaugurados e a esperanza dun funcionamento continuado. Despois viñeron as épocas de falta de atención, descuido e así ata o presente. Todo elo, sen ser acompañado dunha mínima infrastrutura de circulación de bicicletas.
Visto en conxunto e coa precepción dun esquecemento e unha falta de actuación sobre o tema, a AVV presentou no concello a finais da pasada semana un escrito con suxerencias destacando os seguintes puntos:
...
Que xa hai varios anos que Ribadeo dispón de bicicletas de aluguer,
Que ditas bicicletas, anunciadas a bombo e platillo, foron inmediatamente deixadas de man, descoñecendo na actualidade a poboación o seu paradeiro, posibilidades de uso ou mesmo estacións de parada,
Que ditas bicicletas foron postas en marcha de xeito acorde coa promoción de rutas turísticas, pero ditas rutas non foron adecuadas para o tránsito en bicicleta,
Que en Ribadeo o tráfico rodado sufre de carencias diversas, complicándose no verán e sendo desexable o subministrar alternativas,
Que o desenvolvemento de viais para bicicletas redunda tamén na saúde cidadá,
Que na actualidade diversas actuacións que se están a dar en Ribadeo poderían facilitar a existencia de carrís bici
Polo que
Solicita que se comece a proxectar e realizar un entramado de carrís bici para o pobo, incluíndo:
* conexión do centro urbano coa zona escolar (por exemplo, Avda. Asturias-Avda. Galicia e Rosalía-San Roque-Virxe do Camiño para entroncar coa Deputación-S. Lázaro e Alfredo Deaño respectivamente)
* conexión coa piscina (r. Pintor Fierros)
* colexio das Monxas (Lazúrtegui)
* zonas turísticas (Paseo Rdguez. Castelao e baixadas limítrofes, estrada ó faro, estrada Vilaselán-castro Grobas)
E se potencie de xeito consecuente o préstamo de bicicletas, modelo que estimamos debe ser revisado.
...
Todo o que poñemos en coñecemento do pobo para potenciar o efecto da nosa petición, e esperando que nun próximo futuro o uso da bicicleta facilite a circulación no pobo, axude ós desprazamentos na vila, e contribúa tanto a mellorar a vida saudable dos ribadenses como a mellorar as posibilidades de atracción turística.

sábado, 28 de marzo de 2009

Ría de Ribadeo, non Río de Ribambo; Ove, non Obeso


Coidamos que paga a pena tentar cambiar un mapa que se ve moito por internet:
..."Que dende hai xa anos o principal sitio de mapas na internet, Google maps, apunta a ría de Ribadeo como 'río de Ribambo' (ver ilustración, obtida en http://maps.google.es )
Que hai outros lugares da xeografía Ribadense, ós que se lle asigna nomes incorrectos, como Ove, designado como 'Obeso' (ver asemade ilustración)
Que hai xa tempo que a asociación, por medio dalgún dos seus socios, se puxo en contacto coa entidade que xestiona os mapas para tentar enmendalos, sen resultado polo momento
Que dito sitio en internet ten moitos máis accesos que poda ter calquera outro sitio de Ribadeo, tendo a capacidade de aportar abonda máis información e dar unha visión de Ribadeo non acorde coa realidade nin cos intereses do pobo, o que consideramos grave,
Polo que
Solicita se fagan os trámites correspondentes para que o nomenclátor de dito sitio internet corresponda coa realidade."

Carril bici

Unha proposta de O Tesón realizada esta semana:
... "Que xa hai varios anos que Ribadeo dispón de bicicletas de aluguer,
Que ditas bicicletas, anunciadas a bombo e platillo, foron inmediatamente deixadas de man, descoñecendo na actualidade a poboación o seu paradeiro, posibilidades de uso ou mesmo estacións de parada,
Que ditas bicicletas foron postas en marcha de xeito acorde coa promoción de rutas turísticas, pero ditas rutas non foron adecuadas para o tránsito en bicicleta,
Que en Ribadeo o tráfico rodado sufre de carencias diversas, complicándose no verán e sendo desexable o subministrar alternativas,
Que o desenvolvemento de viás para bicicletas redunda tamén na saúde cidadá,
Que na actualidade diversas actuacións que se están a dar en Ribadeo poderían facilitar a existencia de carrís bici
Polo que
Solicita que se comece a proxectar e realizar un entramado de carrís bici para o pobo, incluíndo:
conexión do centro urbano coa zona escolar (por exemplo, Avda. Asturias-Avda. Galicia e Rosalía-San Roque-Virxe do Camiño para entroncar coa Deputación-S. Lázaro e Alfredo Deaño respectivamente)
conexión coa piscina (r. Pintor Fierros)
colexio das Monxas (Lazúrtegui)
zonas turísticas (Paseo Rdguez. Castelao e baixadas limítrofes, estrada ó faro, estrada Vilaselán-castro Grobas)
E se potencie de xeito consecuente o préstamo de bicicletas, modelo que estimamos debe ser revisado."...