sábado, 31 de enero de 2009

Convocatoria de Asamblea

Pola presente comunicación, convócaselle á asamblea xeral ordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón', que terá lugar no salón de actos da Casa do Mar de Ribadeo o día 31 de xaneiro de 2009, sábado, ás 12 horas na 1ª convocatoria ou ás 12:30 na segunda, coa seguinte orde do día:

  1. Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.

  2. Memoria de actividades ano 2008

  3. Aprobación balance anual

  4. Proposta xeral de actividades 2009

  5. Aprobación orzamento anual

  6. Rogos e preguntas

En Ribadeo, a 17 de xaneiro de 2007

No hay comentarios: