domingo, 1 de febrero de 2009

Acta da asamblea de xullo de 2008 (aprobada en xaneiro de 2009)

Asamblea xeral extraordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón'
12/07/2008, Casa do Mar, 12:30h

Asistencia, 12 socios

1.Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.
Dase letura á acta, resultando aprobada por unanimidade
2.Actividades da asociación e estado de contas
Comézase dando conta das preguntas ó pleno: Sobre a aplicación da lei de dependencia, espazo concedido ás terrazas e acceso ó concello das persoas discapacitadas (marzo); as multas por construcción ilegal e “Ante a nova da licitación de terreo no porto para construír unha nave no peirao de Mirasol, solicitamos coñecer oralmente e por escrito as posturas neste momento de cada un dos grupos sobre a construcción dunha nave das características que se barallan”, polo momento sen atender por escrito (maio); horario da biblioteca e funcionamento/mantemento do ascensor da Atalaia e aspectos económicos (xullo)
Alegacións ó PXOM: graves deficiencias nos datos e os planos, alturas en exceso e indefinición do Ribadeo que queremos, a parte doutras que se poden considerar menores como non declaración de zonas acústicas. José Mª Rodríguez e Antonio fixeron ademáis reseña de diversas cousas consideradas inconvintes no plan. Relacionado co tema, Mahía presentou unha querella contra o concello e iste requeriunos por se queriamos personarnos. Consideramos convinte expresar o apoio, pero non personarnos.
Nave no porto. Segue adiante a burocracia. Campaña en marcha xunto coa Plataforma de defensa da ría; xa realizada mesa informativa e reparto de papeis informativos, domingo petición de sinaturas, en agosto, manifestación.
Cortes de luz: xuntámonos 10 asociacións para facer un escrito, e está en trámite o expediente en industria mentres BeGaSA di que todo vai ben.
Relacións co concello: boas, mellorando, cunha nova dinámica de relación. Estamos sendo invitados a diversos actos (que non facemos en xeral extensivo ós socios por non vir a conto). Facemos un seguemento dos plenos dentro do posible.
Consello sectorial da muller: piden ideas para desenvolver e nomes de mulleres para rúas, así como entrevistas para o boletín.
Ponte dos Santos: tivo lugar o que se pode chamar 'asamblea semifinal'.
Mesa de asociacións: (5/4/2008), con participación de Plataforma, Vilaselán, Rinlo, Obe, a Atalaia e Tesón. Posterior xuntanza co alcalde, con interrupcións no seu desenvolvemento. Esperamos ter sucesivas xuntanzas pŕoximas, con bo futuro.
Outras asociacións: damos por morta a asociación galega contra o ruído. Hai contestación da Cons. Da Presidencia e Xustiza a un escrito sobre actuacións, presentando diversos datos, entre eles que o concello non tramitou ningún expediente sancionador por infracción do horario de peche o ano pasado. Presentado escrito algando contra concesión de licenza municipal ó taller de marmolería en apoio da asociación formada contra o ruído producido por ela.
Outros. Facilitouse o curso de talla de madeira. Comunicación recibida da nova diretiva do PSOE.
Tiñamos pensado promover unha pequena homenaxe a Ana Ferradás, pero adiantouse o Concello.
Altas e baixas. Houbo 1 baixa dende a última xuntanza. A numeración de socios chega a 156, estando de baixa (incluído por defunción) neste momento 28. É dicir, somos 128 socios.
J.M.Bao: Estado de contas ata o 30/6/2008
Entradas:
Exercicio anterior.................................. 2 442,36
Intereses......................................................... ,18
Cobro de recibos debidos............................ 10,00
Total.............................. 4 452,54
Saídas:
Correos........................................................ 57,68
Outros.......................................................... 30,30
Total................................... 87,98
Saldo.....................4 364,56€
3.Informes da directiva
Pídense voluntarios para a directiva, dando conta de que podemos movernos de xeito individual, pero se temos unha asociación é precisamente porque nos movemos con mellores resultados de xeito conxunto.
Intervén José Mª remarcando a futura compra dun armario, e a relación con a Consellería de Industria e Begasa polo tema dos apagóns.
Pancho ten unhas verbas finales de resume da xuntanza.
4.Rogos e preguntas
Pregunta M.Carmen Rodríguez sobre o ascensor da Atalaia, contestanto J.M.Rodríguez.
Asemade, fai un apunte sobre a ocupación da beirarúa polos coches.
Embarúllase un pouco a participación, falando dos olores nalgunhas alcantarillas, do calexón entre a fonte vella e a rúa peonil e outros.
José Mª Fai un novo alegato á participación.
Remata a sesión sendo as 13h e 20 minutos

No hay comentarios: